Welkom!

Van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond. Op deze website vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten die vanuit onze kerk worden georganiseerd.

Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst in een van de kerkgebouwen, afwisselend in Beusichem en Zoelmond. Deze diensten zijn vrij toegankelijk dus kom gerust eens kijken. Bekijk hier het dienstrooster.

Gezinsdiensten
Ieder jaar organiseren we zo’n tien gezinsdiensten. Deze gezinsdiensten worden georganiseerd en voorbereid door de gezinsdienstcommissie, waaraan naast enkele vaste leden ook vertegenwoordigers van de kerkenraad, zondagsschool en de organist deelnemen. Voor meer informatie over en data van de Gezinsdiensten klikt u hier.

De Fontein

Iedere maand komt de Fontein bij elkaar. De Fontein is een gespreksgroep. De formele naam van de groep is Jongerenkring de Fontein, bedoeld voor jongeren vanaf 25 jaar. Wij komen elke laatste woensdag van de maand, ’s avonds bij elkaar…. Lees verder
 

Zaterdag 25 november: Wijnproeverij en Stamppot Buffet
kerk Zoelmond

Wijnproeverij: van 15:30 uur tot 17:30 uur.
Stamppot Buffet: vanaf 18:00 uur

De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het instand houden van de kerkgebouwen in Zoelmond en Beusichem. Lees verder

2e Catachesatie 21 november a.s.

De 2e catachese-avond komt er aan. Deze vindt plaats aanstaande dinsdag 21 november in de consistorie van de kerk van Beusichem. 

Dinsdag 21 november zijn alle jongeren van
12-18 jaar welkom om catechesatie bij te wonen. Lees verder

Zondag 26 november om 19.00 uur:
Together Worship, Remco Hakkert
kerk Beusichem

Een dienst om nooit te vergeten. Verzorgd door Remco Hakkert met zijn Together Worship team. Toegang is gratis. Lees verder