Welkom!

Bij de Diensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst in een van de kerkgebouwen, afwisselend in Beusichem en Zoelmond. Deze diensten zijn vrij toegankelijk dus kom gerust eens kijken. Bekijk het dienstrooster. Lees verderVacatures ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar ontstaan er vacatures voor een diaken, een ouderling-kerkrentmeester en een ouderling.

Beveelt ú iemand aan voor één van deze functies?

De sluitingstijd voor het indienen van de aanbevelingen is op maandag 18 november 2019. Lees verder


Gemeenteavond

Donderdag 21 november organiseert de kerkenraad een gemeenteavond in de kerk van Zoelmond. Na enkele mededelingen door de kerkenraad zullen we samen in gesprek gaan over het heilig avondmaal. Hoe beleven we dat? Hoe belangrijk vindt u het? Wat vindt u goed aan hoe we het vieren en wat zou u graag anders zien? Na enkele preken en schrijfsels over dit thema hopen we nu op een openhartig gesprek. Wilt u dus meepraten over het beleid hieromtrent: wees erbij. Van harte uitgenodigd! 19:30 inloop, 20:00 aanvang.

Jeugdclub RockSolid

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar? Rock Solid is een club die in de Jeugdruimte van de kerk in Zoelmond gehouden wordt. Elke avond is weer anders! Lees verder

Catechesatie

De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Eenmaal per maand is er catechesatie op de dinsdagavond en is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Lees verder

De Fontein

Iedere maand komt de Fontein bij elkaar. De Fontein is een gespreksgroep. De formele naam van de groep is Jongerenkring de Fontein, bedoeld voor jongeren vanaf 25 jaar. Wij komen elke laatste woensdag van de maand, ’s avonds bij elkaar…. Lees verder

Het kerkblad

In de kerken van Beusichem en Zoelmond. Neem ‘m mee of klik hier voor de digitale versie.

Beleidsplan 2016-2020

Het beleidsplan 2016-2020
Leest u hier

Gemeentegids 2018-2020

De Gemeentegids 2018-2020
Leest u hier

Fonds instandhouding Predikantsplaats

Lees verder