Het nieuwe beleidsplan

Al geruime tijd geleden is de kerkenraad gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2011 tot en met 2015.

In de gemeente-avond van 22 november 2010 is uitgebreid gesproken over de inhoud van het concept beleidsplan. Daarop volgend is de kerkenraad er inhoudelijk nadrukkelijk mee bezig geweest en heeft zoveel mogelijk de opmerkingen van de gemeente meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van het beleidsplan. Ook is daarbij rekening gehouden met de gemeente in haar volle breedte en vanzelfsprekend is het gespiegeld aan onze opdracht in de wereld, nml. God dienen en er zijn voor onze naasten.

Nu is het zover dat het beleidsplan in de laatste kerkenraadsvergadering is goedgekeurd en gereed is om mee te gaan werken.
Om niet onnodig papier te verspillen is er voor gekozen om het beleidsplan aan de gemeente aan te bieden op basis van aanvraag.

U kunt het nieuwe beleidsplan inzien of in bezit krijgen door aanmelding daarvoor bij één van de kerkenraadsleden. U wordt dan zo spoedig mogelijk voorzien van een exemplaar.

De kerkenraad