• Film – Agent of grace

Over het leven van Dietrich Bonhoeffer – theoloog in verzet

Datum: dinsdag 12 november
Plaats en tijd: kerk aan de Markt in Beusichem, 20.00 uur
Kosten: € 3,=

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. In Culemborg wordt o.a. door de Stichting de Roos van Culemborg op verschillende manieren aandacht geschonken aan de invloedrijke protestantse theoloog van het verzet Dietrich Bonhoeffer.

De commissie Toerusting Raad van Kerken wil hierop aansluiten met de vertoning van Agent of grace ; de verfilming van Bonhoeffers leven. Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend en inspirerend christen. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat hij zijn leven gaf voor de vrijheid.

De film geeft een indringend beeld van de keuzes die Bonhoeffer maakte vanuit zijn geloof en de consequenties daarvan. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid; in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

Wat kunnen wij hiervan leren voor ons eigen geloof, in deze tijd. Hoever mag je gaan in je verzet tegen de overheid en je eigen kerk? Zijn de theologische denkbeelden van Bonhoeffer, die gerekend wordt tot de meest invloedrijke theologen van de vorige eeuw, ook nu een blijvende inspiratiebron voor geloof en verdieping?

Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451) of
Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539)