• Alpha Cursus – Update

Op 9 september 2019 (maandagavond) is het zover: de Alpha-cursus zal dan voor het eerst binnen onze gemeente van start gaan. De cursus, die bestaat uit 10 avonden en een weekend.
Nog even de data: 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, weekend (3 dagdelen over 2 dagen in het weekend van 2-3 november), 11, 18, 25 november 2019.

De cursus is er voor verschillende groepen mensen die wij op het oog hebben:

  • De cursus is ooit ontworpen voor mensen die vrijblijvend meer willen weten over het Christelijk geloof. Voor mensen die zingeving van het leven zoeken. Ook u als gemeentelid hebt hiermee een mooi instrument om mensen uit te nodigen!
  • Maar ook voor mensen die hun geloof eens een opfrissing willen geven, een APK van je geloof. Ook juist voor hen die redelijk goed thuis zijn in de Bijbel kan deze cursus een enorme boost geven in je geloofsleven.
  • Tenslotte kan de cursus ook een mooie manier zijn voor mensen die om welke reden dan ook geen Openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan. En dit toch ergens wel betreuren… De cursus biedt een kans om (opnieuw) een bewuste keuze voor God te maken, waardoor deelname aan het Heilig Avondmaal een feest in plaats van een belemmering kan worden.

Wij vragen voor de cursus een vrijwillige bijdrage van €5,-, waarvoor u een cursusboekje zult ontvangen. De cursus zal gehouden worden in de kerk van Zoelmond, waarbij iedere avond begonnen wordt met een maaltijd om 18.30 uur. Daarna is er een inleiding, muziek en wordt er in kleine groepjes onder begeleiding nagepraat over het thema.

Stand van zaken:
Inmiddels hebben we een kookcoördinator en mensen die de ruimte een welkom gevoel willen geven. Ook zijn er inleiders en bidders beschikbaar. Fijn dat er al zoveel mensen hebben aangegeven te willen bijdragen! Zo dragen we de Alpha-cursus ook als gemeente.
We zoeken op dit moment nog flink naar mensen die voor een groep(je) willen koken en ook de biddersapp kan nog sterk worden uitgebreid.

Opgeven kan nog steeds bij: Clarinda van Lunteren
via 0345549539 of via mail of natuurlijk persoonlijk