De Kerk Roept

Graag willen wij De Kerk Roept onder uw aandacht brengen. Voor een aantal mensen is dat niet nodig, omdat zij erop geabonneerd zijn. Wij hebben het vermoeden dat een groot aantal mensen echter niet bekend is met De Kerk Roept.

De Kerk Roept is een twee-wekelijkse ‘krant’ van de Hervormde en Protestantse gemeenten uit de Classis Tiel en Kring Tuil.
Wat is er allemaal in te vinden? Een greep uit de informatie is o.a. een agenda met allerlei activiteiten, een leesrooster, een korte overdenking, informatie uit onze eigen gemeente en uit vele gemeenten om ons heen.

Het is best goed en ook wel leuk om te lezen wat er speelt in de naburige gemeenten. Vaak schrijft men over het wel en wee in die gemeente, wat voor activiteiten er zijn, wie er voorgaan en wat er in de diensten gebeurt. Kortom, allerlei zaken die we best graag willen weten.
Die mogelijkheid is er. Ook u kunt een abonnement nemen op De Kerk Roept. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De kostprijs voor een abonnement per jaar is slechts € 16,50

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de kerkenraadsleden. Wij willen u graag nader informeren.

De kerkenraad