• Lied: Jesus Culture – Rooftops

Meer informatie over de band en de zangeres

Dit is een ingezonden lied.
Heeft u ook iets moois gezien of gehoord dat u wilt delen en geschikt is als lied op onze website.
Stuur het dan naar de redactie. Steeds weer proberen we hiervan iets te plaatsen.

Here I am before You,
falling in love and seeking Your truth.
Knowing that Your perfect grace
has brought me to this place.
Because of You I freely live,
my life to You, oh God, I give.
So I stand before You, God.
I lift my voice, cause You set me free.

So I shout out Your name,
from the rooftops I proclaim
that I am Yours, I am Yours …

All the good You’ve done for me.
I lift up my hands for all to see.
You’re the only one
who brings me to my knees.
To share this love across the earth,
the beauty of Your Holy Word.
So I kneel before You, God.
I lift my hands, cause You set me free.

So I shout out Your name,
from the rooftops I proclaim
that I am Yours, 1 am Yours …
All that I am, 1 place into Your loving hands
And I am Yours, 1 am Yours …

Here I am, 1 stand, with arms wide open
to the One, the Son, the Everlasting God,
the Everlasting God.

So I shout out Your name
from the rooftops I proclaim
that I am Yours, 1 am Yours …
All that I am, 1 place into Your loving hands
And I am Yours, I am Yours …

Hier sta ik voor U,
verliefd en zoekend naar Uw waarheid.
Wetend dat Uw perfecte genade
mij naar deze plaats heeft gebracht.
Door u kan ik vrij leven,
mijn leven geef ik aan U, oh God.
Daarom sta ik hier voor U, God.
Ik verhef mijn stem, omdat U mij bevrijdt.

Daarom schreeuw ik Uw naam van de
daken, ik verkondig dat ik de Uwe ben, Ik
ben de Uwe.

Al het goede dat U hebt gedaan voor mij,
Ik hef mijn handen op, zodat iedereen het
kan zien. U bent de enige persoon die me
op mijn knieën kan brengen.
Deze liefde delen overal op aarde,
de schoonheid delen van Uw Heilig
Woord. Dus kniel ik voor u, God.
Ik hef mijn handen op, omdat u mij vrijmaakt.

Daarom schreeuw ik Uw naam van de
daken, ik verkondig dat ik de Uwe ben,
Ik ben de Uwe.
Alles wat ik ben, ik leg het in uw liefdevolle handen
en ik ben de Uwe, ik ben de Uwe.

Hier ben ik, sta ik, met de armen wijd
open tot de Enige, de Zoon, de eeuwige
God, de eeuwige God.

Daarom schreeuw ik Uw naam van de
daken, ik verkondig dat ik de Uwe ben, Ik
ben de Uwe.
Alles wat ik ben, ik leg het in uw liefdevolle handen
en ik ben de Uwe, ik ben de Uwe.