• Kerk Zoelmond enkele weken dicht

Consistorie en bovenruimte blijven in gebruik

In verband met scheuren in de muren en loszittende stenen, zal de kerk van Zoelmond de komende weken niet gebruikt kunnen worden. Uit gedegen onderzoek is vastgesteld dat de scheurvorming recent erger is geworden en er een groot risico is ontstaan dat er gedeelten naar beneden vallen.

De scheuren zijn ontstaan door verzakkingen veroorzaakt door de lage grondwaterstand als gevolg van de droge zomer van 2018. De kerk is gebouwd op zand of klei of een combinatie daarvan. Klei klinkt in bij droogte en reageert anders dan zand. De kerk zakt daardoor niet op alle plaatsen tegelijk en zijn er zettingsverschillen opgetreden die spanningen geven in het metselwerk.

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de kerk niet langer dan nodig buiten gebruik zal blijven. De consistorie en de bovenruimte kunnen wel gewoon gebruikt worden.

We houden u op de hoogte.