Nieuwe ring Tiel

Op donderdag 31 januari wordt de eerste bijeenkomst gehouden van de nieuwe ring Tiel.
Sinds de kerkordewijzigingen van mei 2018 is deze vorm van ontmoeting van gemeenten in de regio nieuw leven in geblazen.
De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de Open Hof in Culemborg, Beethovenlaan 2.
De kerken van Culemborg en Beusichem-Zoelmond nodigen de gemeenten (ambtsdragers en gemeenteleden) van harte uit.

Om 18.00 uur is er een eenvoudige maaltijd.

Om 20.00 uur start het inhoudelijke deel ‘Ziel zoekt onderdak en dat door de jaren heen’.
Het thema heeft te maken met het 700 jarig bestaan van Culemborg en het project ‘Heilige huisjes’ van de Raad van Kerken aldaar.
Het gaat daarbij om de betekenis van het kerkgebouw de eeuwen door en ook in onze eigen tijd.
Deelnemers aan deze avond ontvangen een boekwerk over dit project.

De avond wordt besloten met een ludieke presentatie van toga’s door de eeuwen heen. Meer informatie via Clarinda van Lunteren.