OCTO Vocaal ensemble onder leiding van Gerard Legeland

Graag stellen wij ons voor (v.l.n.r.):
Judith Hopman (sopraan), Joke Rijken van Olst (sopraan/ alt), Jolanda Villerius (sopraan/ alt), Hetty Klompé (alt), Jan van Bergen (tenor), Jan Gravestein (tenor/ bas), Ton van Ling (bas) en Duco van der Eijk (tenor/ bas).

Repertoire
Naast a capella gezongen meerstemmige liederen, voert OCTO+ stukken uit met pianobegeleiding. Zowel religieuze als wereldlijke muziek van de vijftiende tot de twintigste eeuw behoort tot ons repertoire, zoals:

Oude muziek: Als ick u vinde, Waelrant (16e eeuw)
Romantiek : My Love dwelt in a northern land , Elgar (19e/20ste eeuw)
Religieus: Izhe Cheruvimy (Ige Herouvimy), Bortnjanski (18e/19e eeuw)
Cabaretesk: Vier reedeloze zangen, de Klerk ( 20ste eeuw)
Swing: Somebody loves me, Gershwin (20ste eeuw)

Gerard Legeland (1962) is klassiek geschoold zanger, zangpedagoog, dirigent van het Utrechts gemengd koor Nootabene en korencoach. Hij geeft operacursussen en inleidingen op opera en operette, waaronder de voorstelling “Het leven van de operazanger”.

Ook organiseert hij jaarlijkse Christmas Carols “sing-ins”.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op, graag per e-mail of kijk op www.zingzang.nl.