Kerkblad december

2 december 2016
Hij is er! Het kerkblad van december. Vanaf zondag 4 december in de kerken van Beusichem en Zoelmond. U leest onder andere over kerstdiensten van zaterdag 24 en zondag 25 december a.s., en de Johannes Wijnproeverij op zaterdag 10 december a.s. en over de bijbelkring van maandag 12 december a.s.. Neem ‘m ...  


Gratis koorconcert Kerk Beusichem

7 november 2016
Op zondag 12 november is er om 17.00 uur een koorconcert in de Kerk van Beusichem. Hier treedt een groep zangers op die deze zomer onder leiding van onze plaatsgenoot Gerard Legeland in Frankrijk een zangweek gevolgd heeft. U hoort muziek uit alle windstreken, afgewisseld met duetten en kleine koortjes. De ...  


Moment van bezinning, rust en gebed

7 november 2016
Op woensdagavond 9 november houden we in de kerk van Beusichem weer een moment van bezinning, rust en gebed. Er is gelegenheid om voorbede te vragen, waarna we met elkaar bidden voor de wereld, de gemeente en voor de mensen om ons heen. Goed om zo samen te komen. De ...