Kerkdiensten

Welkom! Onze kerkdiensten zijn een van de kernactiviteiten van onze gemeente. Daarom willen we graag dat de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen zich welkom mag voelen. Voor uitgebreide informatie klikt u hier.

U vindt de kerk in Beusichem aan de Markt en in Zoelmond aan het Plein.

Er is oppas en zondagsschool daar waar de dienst gehouden wordt. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk.
Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.

Voor meer informatie over de zondagsschool klikt u hier.

Beusichem

Zondag 7 april om 10.00 uur
• Voorganger: Mw Yolanda v.d. Stlt - Maurik
• Organist: W. van der Til
• Koster: G. de Ronde

Extra collecte is bestemd voor het Predikantenfonds

Beusichem

Zondag 14 april om 10.00 uur – Stille week
Palmpasen m.m.v. Kerkkoor ‘Jubilate Deo’
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

Eerste collecte NOODHULP voor de vele slachtoffers orkaan Idai
over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Deze collecte wordt
door de diaconie verdubbeld.

• Voorganger: ds. L.J. van Lingen
• Organist: A. Rosier  • Koster: G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor het ZWO project

Op Witte Donderdag, 18 april om 19:30 uur, is er in de kerk van Beusichem een Vesper. Dit is een half uur met lezen uit het lijdensevangelie, stil zijn, bidden en zingen. Van harte welkom!
 

Beusichem

Vrijdag 19 april om 19.30 uur – Stille week
Goede vrijdag – Heilig Avondmaal
• Voorganger: ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Koedoot  • Koster: B. van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor Mariëtte Child Care

Beusichem

Zondag 21 april – Stille week
Paasontbijt om 09.00 uur. Klik voor aanmelden of meer informatie
om 10.00 uur Gezinsdienst – Tieners
• Voorganger: ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Goedbloed  • Koster: P. v/d Woerd
Extra collecte is de Paascollecte

Zoelmond

Zondag 28 april om 10.00 uur
• Voorganger: Dhr. P. Mostert - H.I.-Ambacht
• Organist: H. Godtschalk  
• Koster: E. van Driel
Extra collecte is bestemd voor de Zonnebloem

Beusichem

Zondag 5 mei om 10.00 uur
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken
• Voorganger: Ds. J.W. Kirpestein - Utrecht
• Organist: W. van der Til  • G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor de Eredienst