Kerkdiensten

Welkom! U vindt de kerk in Beusichem aan de Markt en in Zoelmond aan het Plein.

Onze kerkdiensten zijn een van de kernactiviteiten van onze gemeente. Daarom willen we graag dat de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen zich welkom mag voelen. Voor uitgebreide informatie klikt u hier.

Er is oppas en zondagsschool daar waar de dienst gehouden wordt. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk.
Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.

Voor meer informatie over de zondagsschool klikt u hier.

Beusichem

Zondag 7 oktober om 10.00 uur
• Voorganger: dhr. M. Padmos uit Krimpen a/d IJssel
• Organist: J. Goedbloed 
• Koster: P. van der Woerd
Extra collecte is bestemd voor Israëlzondag, Kerk in Actie (K.I.A.)

Beusichem

Zondag 14 oktober om 10.00 uur
Jeugddienst m.m.v. Band Bertus en de Refo’s
Gelegenheid om na de dienst koffie te drinken
• Voorganger: ds. L.J. van Lingen
• Organist: W. van der Til  • Koster: B. van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor de verwarming van de kerkgebouwen

Beusichem

Zondag 21 oktober om 10.00 uur
• Voorganger: ds. G.J. van de Top uit Vorchten
• Organist: J. Goedbloed
• Koster: G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Beusichem

Zondag 28 oktober om 10.00 uur
• Voorganger: dhr. S. Both - Lopik
• Organist: W. van der Til 
• Koster: P. v/d Woerd
Extra collecte is bestemd voor Dorcas

Beusichem

Zondag 4 november om 10.00 uur
Doopdienst. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot feliciteren
• Voorganger: ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Goedbloed • B.van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor Najaarszending K.I.A.