Kerkdiensten

Welkom! Onze kerkdiensten zijn een van de kernactiviteiten van onze gemeente. Daarom willen we graag dat de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen zich welkom mag voelen. Voor uitgebreide informatie klikt u hier.

U vindt de kerk in Beusichem aan de Markt en in Zoelmond aan het Plein.

Er is oppas en zondagsschool daar waar de dienst gehouden wordt. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk.
Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.

Voor meer informatie over de zondagsschool klikt u hier.

Beusichem

Zondag 3 november om 10.00 uur
Jeugddienst (tieners) m.m.v. Bertus & de Refo’s
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken
• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Koster: G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor KIA-Najaarszending

Zoelmond

Woensdag 6 november om 19.30 uur
Dankdag
• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Kwakkel  • Koster: E. van Driel
Extra collecte is de Dankstondcollecte

Beusichem

Zondag 10 november om 10.00 uur
• Voorganger: Drs M. Verheuvel - Schoonhoven
• Organist: J. Koedoot  
• Koster: B. van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor de Voedselbank Tiel

Beusichem

Zondag 17 november om 10.00 uur
• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Organist: H. Godtschalk  
• Koster: P. v/d Woerd
Extra collecte is bestemd voor het Predikantenfonds

Zoelmond

Zondag 24 november om 10.00 uur
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken
• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Organist: H. Godtschalk  • E. van Driel
Extra collecte is bestemd voor verwarming kerkgebouwen

Beusichem

Zondag 1 december om 10.00 uur
Gezinsdienst, 1e Advent en Heilig Avondmaal
• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Goedbloed  • G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor het ZWO project