Moment van bezinning, rust en gebed

Iedere maand wordt er een half uur van bezinning, rust en gebed gehouden in de kerk van Beusichem. Deze avonden hebben een eenvoudig en meditatief karakter, vaak ook met een wisselend publiek. We zingen twee liederen, staan kort stil bij een tekst en doen vooral voorbeden voor de wereld, de gemeente en voor elkaar. We beginnen om 19.00 uur, maar de kerk is open vanaf 18.45 uur (ingang achterzijde). Van harte welkom!

Contact: ds. Leendert Jan van Lingen via predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl of 06 – 38 10 17 01.