Van de Predikant

Op dit moment is onze gemeente vacant. Op 27 augustus hebben wij afscheid genomen van ds. Ruben Werrie en is onze gemeente op zoek naar een nieuwe eigen predikant. Ruben Werrie was sinds juli 2010 verbonden aan onze gemeente en is nu predikant in Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg.

Update: Beroepingsbericht ds. L.J. van Lingen

Met blijdschap vervuld mogen we aan u melden dat ds. L.J. van Lingen het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. In het vertrouwen dat God ons leven leidt. Daar mogen we de Heer, onze God dankbaar voor zijn. Dat we zo mogen ervaren dat Zijn sturende hand met ons is. Wat een zegen!
In de komende weken zullen we u nader informeren over het moment waarop de bevestigingsdienst zal plaatsvinden.

Een terugblik
In de afgelopen periode is de beroepingscommissie meerdere malen in contact geweest met ds. L.J. van Lingen uit Nijkerk. De contacten voelden goed en de beroepingscommissie heeft daarop de kerkenraad geadviseerd om nader met hem en zijn vrouw kennis te maken.

Op zondag 27 mei is ds. L.J. van Lingen bij ons voor gegaan in de eredienst.
Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar kennis te maken om zo te ontdekken of er voldoende draagkracht en vertrouwen zou zijn om samen een goede toekomst tegemoet te mogen gaan.

Op maandag 28 mei is er vervolgens een gemeentevergadering gehouden.
Deze avond stond in het teken van het kenbaar maken van de motivatie door de beroepingscommissie waarom ds. Van Lingen is voorgedragen. Vervolgens werd de adviserende stem van de gemeente gehoord en is er gestemd. Er was één blanco stem en alle overige stemmen waren voor het uitbrengen van een beroep.
De kerkenraad heeft daarop een beroep uitgebracht op ds. L.J. van Lingen. Binnen een periode van drie weken gevolgd door een beslissing. Het was voor allen een spannende tijd.

De kerkenraad

Consulent en bijstand in het Pastoraat

Consulent
Even voorstellen: Leon Borst

Na het vertrek van uw predikant schrijft de kerk voor dat er een consulent wordt aangewezen door de werkgemeenschap van predikanten. Toen ik daarvoor werd gevraagd, heb ik met plezier ja! gezegd. Ik voel een verbondenheid met u als naburige gemeente, en ben u graag van dienst.

Mijn naam is Leon C. de Borst. Ik ben predikant van Buren (50%) en Zoelen (30%) binnen de Streekgemeente Tussen Lek en Linge en woon in Buren. Hieraan voorafgaand ben ik predikant geweest in Zevenhuizen en daarvoor vicaris in Krimpen aan den IJssel. Ik ben getrouwd en heb twee prachtige dochters.

Met de kerkenraad is afgesproken dat ik als consulent hoofdzakelijk een taak heb in het adviseren van de kerkenraad tijdens de vacante periode en in het begeleiden van het beroepingswerk. Dat is een functie die meer op de achtergrond is. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om het dringende pastoraat wat normaal door uw predikant werd gedaan uit te besteden aan een kerkelijk werker, die zich zelf nog aan u zal voorstellen. Als gemeente maakt u nu een onzekere maar ook kostbare tijd mee, waarin duidelijk wordt hoe u kunt functioneren zonder eigen herder en leraar. Onzeker, want opeens vallen er gaten. Maar ook kostbaar, als je ontdekt dat je samen, met Gods hulp, het geloof mag vasthouden wat je geleerd is. In die periode mag ik, samen met de kerkelijk werker, met u optrekken. Ik hoop dat die periode niet te lang duurt en dat er spoedig weer een passende predikant zal komen.

Hartelijke groet,
ds . Leon de Borst
Email: Klik hier om een e-mail te sturen.

Bijstand in het pastoraat
Even voorstellen: Yolanda van der Stelt

Tot er een nieuwe predikant is in Beusichem-Zoelmond is mij gevraagd bijstand in het pastoraat te verlenen terwijl ds. Leon de Borst consulent is. Dat lijkt mij mooi en waardevol om te doen en het gesprek dat ik heb gehad met het pastoraal team heeft dat gevoel bevestigd.

We hebben afgesproken dat ik voor 1 dag per week ondersteun in het pastoraat. Ik zal mensen bezoeken; thuis of in het ziekenhuis, betrokken zijn bij de Bijbelkring en, wanneer gewenst, voorgaan bij rouwdiensten.
Een aantal mensen uit Beusichem- Zoelmond kent mij al vanwege de vakantieweek in het Roosevelthuis. Daar ben ik de laatste 6 jaar als Pastor bij betrokken geweest.

Wanneer we elkaar tegenkomen is het prettig dat u weet wie ik ben. Daarom zal ik me even kort voorstellen. Mijn naam is Yolanda van der Stelt. Ik ben getrouwd met Willem, heb drie volwassen kinderen en woon in Maurik.
Vele jaren ben ik betrokken geweest bij de kerk in Maurik, met name in het jeugdwerk.
Vanaf mijn 18e jaar heb ik in de zorg gewerkt; in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij mensen met een verstandelijke beperking.

Op mijn 40e ben ik theologie gaan studeren en sinds januari 2011 ben ik Ouderenpastor bij de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Dit alles was niet zo ‘uitgestippeld’ maar kwam op mijn weg. Het voelt als een roeping. Ik vind het dan ook mooi om nu tijdens de vacante periode als pastor betrokken te mogen zijn bij Beusichem-Zoelmond. Ik hoop en vertrouw erop dat we de komende periode samen een goede tijd mogen hebben in Zijn naam. Zoals een lied in het liedboek ons zegt:
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vrede en alle goeds,
Yolanda van der Stelt

Email: Klik hier om een e-mail te sturen.
Tel: 06-45734716