Welkom!

 
Van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond. Op deze website vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten die vanuit onze kerk worden georganiseerd.

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus zijn onze kerkdiensten zeer beperkt toegankelijk, maar ook online te volgen en de activiteiten die gehouden kunnen worden uitsluitend online.

Lees verder


Onze kerkdiensten live kijken of terugkijken?


 
Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst.

De diensten worden online gehouden en is de kerk ivm de corona-maatregelen zeer beperkt toegankelijk. Onze diensten zijn elke week te volgen of terug te kijken via onze live pagina.
Lees verder

40 dagen –
Elke dag een liedje

Een mooi rustig liedje of misschien helemaal niet mooi, misschien vind je het wel herrie. Maar dan wel heilige herrie!

Alle liedjes komen samen in een playlist op Youtube. Zal de lijst goed gegroeid zijn?
Lees verder


Over het Heilige avondmaal

In het beleidsplan 2016-2020 is een beleidsvoornemen opgenomen om in deze periode aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van het Heilig Avondmaal. De start van dit onderwerp is na het vertrek van onze vorige predikant uitgesteld, omdat we dit proces graag in wilden gaan met de nieuwe predikant. Lees verder

Van de predikant

De bewoners van de pastorie. Wie zijn dat? Lees verder

Beleidsplan 2016-2020

Het beleidsplan 2016-2020
Leest u hier

Gemeentegids 2018-2020

De Gemeentegids 2018-2020
Leest u hier

Fonds instandhouding Predikantsplaats

Lees verder

Kranslegging 4 mei 2020
terugkijken

In 2020 herdenken we ook in onze dorpen het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Op 4 mei wordt voor het eerst in Beusichem en Zoelmond een herdenking met kranslegging georganiseerd, op sobere wijze weliswaar. Lees verder

#Sirkelslag Young 2020

Voor het eerst heeft de tienergroep Rock Solid meegedaan aan het landelijk jongerenevenement Sirkelslag van de PKN! Lees verder

#Sirkelslag Kids 2020

Het creatiefste, spannendste en meest interactieve spel. voor alle kinderen van groep 5-8 van de basisscholenLees verder

RockSolid

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar? Rock Solid is een club die in de Jeugdruimte van de kerk in Zoelmond gehouden wordt. Elke avond is weer anders! Lees verder

Catechesatie

De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Eenmaal per maand is er catechesatie op de dinsdagavond en is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Lees verder

De Fontein

Iedere maand komt de Fontein bij elkaar. De Fontein is een gespreksgroep. De formele naam van de groep is Jongerenkring de Fontein, bedoeld voor jongeren vanaf 25 jaar. Wij komen elke laatste woensdag van de maand, ’s avonds bij elkaar…. Lees verder