• Openlucht kerkdienst

 
Thema: Een nieuw begin?!
Voorganger: Ds. Leendert Jan van Lingen
Wanneer: Zondag 5 september om 10.00 uur
Toegang: Gratis

Wat?
Soms doe je iets en vraag je je af waarom je dat niet eerder hebt gedaan. Dat hadden we vorig jaar na de Openlucht kerkdienst op de Markt. Zelfs de regen mocht de pret niet drukken rondom de muziektent. Ook dit jaar bent u weer van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Mooie muziek, een inspirerend verhaal, stilte en ontmoeting in het hart van ons dorp.

Waarover?
Na 18 maanden Covid begint er weer een nieuw seizoen. Hoe begin je daaraan als de toekomst best onzeker is? En ook: hoop je dat snel het ‘oude normaal’ aanbreekt of hoop je op ‘een nieuw begin’? Komen we anders en beter uit deze crisis?

Waar?
Markt Beusichem (op 1,5 meter) en online (kerkbeusichemzoelmond.nl/live). Ook de kinderen kunnen de dienst bijwonen. Voor de kleinsten is er oppas in de kerk. Er wordt na afloop van de dienst gratis koffie en thee geschonken.

Steunt u mee?
Er zal een vrijblijvende collecte zijn voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook kunt u uw gift overmaken op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond, o.v.v. vluchtelingenkinderen. De diaconie heeft toegezegd de opbrengst van deze collecte te verdubbelen.

Voor uw en onze veiligheid
I.v.m. corona treffen we maatregelen binnen het beleid van het RIVM.

Verkorte huisregels

• Blijf thuis bij klachten;
• Tussen bezoekers dient anderhalve meter afstand gehouden te worden;
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven van elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
• Voelt u zich vrij om een mondkapje te dragen. De pandemie is zeker nog niet voorbij.
• Volg de aangewezen looproutes;
• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. Een plek wordt toegewezen;
• Gebruik desinfecterend middel noodzakelijk bij het betreden van het plein;
• Volg instructies ook bij verlaten van het plein om passeren/opstopping te vermijden;
• Ook bij napraten bij koffie en thee dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Lees het gebruiksplan van onze kerk in Beusichem.

Terugblik
Een impressie van de openluchtdienst van afgelopen jaar ziet u hier.