• Actie kerkbalans 2022

 
Beste gemeenteleden,

We kunnen, mede dankzij u, een zelfstandige gemeente zijn met een eigen predikant. Voor velen is de kerk een plek om te vieren en te rouwen. Een plek om rust te vinden en te gedenken. Als we met elkaar voldoende en naar draagkracht bijdragen, kunnen we de kerken open houden voor jong en oud, er zijn voor onze ouderen, gezinnen en onze dorpen.

Actie Kerkbalans erg belangrijk
Uit de opbrengst betalen we onder andere onze predikant. Een positieve begroting voor de aankomende jaren is daarvoor noodzakelijk. We zien de opbrengst van Actie Kerkbalans elk jaar ongeveer gelijk blijven. Echter, de kosten en inflatie nemen jaarlijks toe.

Dit betekent dat de opbrengst van Aktie Kerkbalans mee zou moeten stijgen, tenminste net zo hard als de kosten stijgen. We vragen u dan ook om goed na te denken over uw bijdrage. Hopelijk kunt u meer schenken dan afgelopen jaren. Uw bijdrage is van harte welkom.

Met veel vrijwilligers brengen we de enveloppen rond en halen uw antwoordkaart weer persoonlijk bij u op. Bedankt voor uw steun!

Namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021 gaat van start!
In de week van 17 januari 2021 gaat de actie van start. Ontvangt u geen envelop, maar wilt u wel graag bijdragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Frank Loois, contactpersoon van onze Kerkrentmeesters, via mail kerkrentmeesters@kerkbeusichemzoelmond.nl.