• Actie Kerkbalans 2024

13-27 januari 2024
Wat fijn als u wilt geven aan de Actie Kerkbalans. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Vanaf deze week gaan onze vrijwilligers weer op pad en ontvangt u de brief in uw brievenbus. Daarin geven we een paar voorbeelden waar uw geld aan besteed wordt.

Afgelopen jaar heeft de actie kerkbalans € 51.000 opgebracht. We realiseren ons dat het niet vanzelfsprekend is dat ook dit jaar dit bedrag of hoger gehaald zal worden. U weet zelf het beste wat u kunt missen. Iedere bijdrage, klein of groter is van harte welkom en wordt goed besteed. Als het helpt. U kunt zelf aangeven op welk moment u dit jaar geven wilt of dat u uw gift verdelen wilt over een aantal maanden. Ook wijzen we u in de brief graag op mogelijk voordeel, waardoor u meer zou kunnen geven. Denkt u erover de kerk op te nemen in uw testament? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met kerkrentmeester Jan Piet Barneveld. Met hem kunt u vertrouwelijk van gedachten wisselen. U kunt hem vaak genoeg in de kerk zien. Ook is Jan Piet te bereiken via kerkrentmeesters@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Uw financiële bijdrage onmisbaar
U kunt uw bijdrage overmaken via bank NL04 RABO 0373 7050 93 tnv CvK Protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond o.v.v. naam en/of kerkbalansnummer of vul het toezeggingsformulier in die u bij de brief zult ontvangen. Deze wordt binnen twee weken bij u opgehaald.

Dank u wel!

Contact met de kerk?

De deuren van de kerk staan altijd open, ook voor u! Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u onze hulp gebruiken of zou u graag eens in gesprek gaan met iemand van de kerk? Neem dan contact op via Clarinda van Lunteren, voorzitter van de kerkenraad, voorzitter-kr@kerkbeusichemzoelmond.nl, 0345 – 54 95 39.


Digitaal op de hoogte blijven?
Met enige regelmaat verschijnt, in samenwerking met BeusichemLeeft, in Beusichem en Zoelmond een huis-aan-huis nieuwsbrief. Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten en nieuws vanuit onze kerkgemeente en onze dorpen plaatsen wij op de nieuwspagina van onze website en delen wij ook via e-mail. Wil je deze berichten ontvangen, meld je nu aan:

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.