• Actie Kerkbalans van start!

Mede dankzij uw steun kunnen we een zelfstandige gemeente zijn met een eigen predikant. Voor velen is de kerk een plek om te vieren en te rouwen. Een plek om rust te vinden en te gedenken. Als we met elkaar voldoende en naar draagkracht bijdragen, kunnen we de kerken openhouden voor jong en oud, er zijn voor onze ouderen, gezinnen en onze dorpen.

Actie Kerkbalans is belangrijk
In het afgelopen jaar hebben we als gemeente op verschillende manieren gewerkt aan ’Omzien naar elkaar’. Echt contact, zorgen voor elkaar..
Voor het komende jaar blijven we voor u, met u en door u, activiteiten organiseren, online en in het echt.
Echter, net als iedereen in Nederland hebben ook wij als gemeente te maken met toenemende kosten en inflatie. Actie Kerkbalans is des te belangrijker. Wilt u goed nadenken over uw bijdrage? Deze is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd.

We starten op zondag 14 januari. Met veel vrijwilligers brengen we de enveloppen rond en halen uw antwoordkaart weer persoonlijk bij u op. Bedankt voor uw steun!

Namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023
De actie loopt van zaterdag 14 januari t/m zaterdag 28 januari. Ontvangt u geen envelop, maar wilt u wel graag bijdragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Frank Loois, contactpersoon van onze Kerkrentmeesters, via mail kerkrentmeesters@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Digitaal op de hoogte blijven?
Met enige regelmaat verschijnt, in samenwerking met BeusichemLeeft, in Beusichem en Zoelmond een huis-aan-huis nieuwsbrief. Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten en nieuws vanuit onze kerkgemeente en onze dorpen plaatsen wij op de nieuwspagina van onze website en delen wij ook via e-mail. Wil je deze berichten ontvangen, meld je nu aan:

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.