ANBI

De Protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond en de Diaconie Beusichem-Zoelmond zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Elke gemeente en diaconie is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Hieronder vind u voor zowel de Diaconie als van de kerk alle benodigde informatie.

Klik hier verder naar de ANBI informatie Diaconie
Klik hier verder naar de ANBI informatie Protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond