D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de onze gemeente kunt u vinden via deze link: beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.
Dit beleidsplan dient als leidraad om gemeente van Christus te zijn. Wij willen ons laten leiden door het Woord van God en de Geest van de Waarheid. Het beleidsplan dient tevens als hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente. Het beleidsplan wordt elke 4 jaar vastgesteld, volgens ord. 4-8-5 van de kerkorde en na raadpleging van de gemeente vastgesteld. Daarom dient elke vier jaar het beleidsplan op onderdelen te worden herzien. Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen zijn enkele algemene overwegingen gevolgd:
· Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken.
· Wat kerkordelijk is geregeld, wordt alleen opgenomen voor betere leesbaarheid.
· Naast het beleidsplan is er ook een plaatselijke regeling als bedoeld in ord. 4-7-2.

De kerkenraad spreekt de verwachting uit dat dit beleidsplan, in afhankelijkheid van Gods zegen, dienen mag tot instandhouding en opbouw van Zijn gemeente. Het beleidsplan wordt ieder jaar in de mei vergadering van de kerkenraad behandeld.