• Terugkijken: Inwonersavond 19-03

Inwonersavond – Woononderzoek uitgewerkt. Nu samen plannen maken

Op 19 maart 2024, 20.00 uur, presenteert Beusichem Bouwt de resultaten van het woononderzoek in de kerk in Beusichem. U deed massaal mee aan de enquête, waardoor een heel mooi beeld ontstaat over de woonbehoeften. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van woningsplitsing, het bouwen van hofjes voor ouderen, appartementen voor jongeren? Nu we de uitkomsten weten, breekt een spannende fase aan. Kunnen we een gezamenlijk plan voor een wijk maken, zoals in ’t Goy nu gebeurt? En kunnen we dit met de gemeente uitwerken, voordat een ontwikkelaar wordt gezocht? In de kerk op 19 maart hopen we dat de wethouder ons hiervoor ruimte biedt. Het fantastische plan voor woningbouw voor jongeren en ouderen in ’t Goy is ons voorbeeld. Ook dat zullen we toelichten 19 maart.

Actie rond eerlijke grondprijs
Veel hangt af van de grondprijs voor plan Zuid. Beusichem Bouwt vraagt de huidige grondeigenaar een redelijke grondprijs te accepteren. Dat is Stichting Weeshuis Buren. Bij een hoge grondprijs zijn veel plannen niet mogelijk. Het Weeshuis Buren is verbonden met het Koninklijk Huis, dus we vragen eigenlijk aan de Koning te helpen een redelijke grondprijs te hanteren die hoort bij deze streek. We zullen daarvoor nog initiatieven nemen.

Beusichem Bouwt is een onderdeel van Beusichem Leeft. De werkgroep is opgericht nadat bekend werd dat gemeente Buren meer huizen wil bouwen in Beusichem dan gepland. Inwoners willen daarbij dat het dorpse karakter niet verloren gaat. Zet 19 maart in de agenda. De informatie-avond begint om 20.00 uur.