• Beusichem Zingt weer van start

 
Dit jaar organiseren we acht koor- en samenzangavonden. Vanwege de positieve reacties van het publiek is besloten het aantal avonden van ‘Beusichem Zingt’ uit te breiden naar vier avonden in het voorjaar en vier avonden in het najaar. Iedereen is welkom. De avonden beginnen om 19.30 in de kerk aan de Markt 14 in Beusichem.

Speciale edities
De eerste avond van Beusichem Zingt is een bijzondere en vindt plaats op Goede Vrijdag, 29 maart. Dan zal sopraan Esther Rinsma met begeleiding van pianist Erik Veenstra een aantal liederen ten gehore brengen. Verder worden er met elkaar liederen gezongen die passen bij de Lijdenstijd. We sluiten het jaar af met een nieuwe editie van de Christmas Carols. Deze zal gehouden worden op de tweede woensdag van december.

Overige avonden op de tweede woensdag van de maand
De volgende zes avonden zijn allen op de tweede woensdag van de maand, allen ook in de kerk van Beusichem. Om te beginnen op 10 april. Dan is Soli Deo Gloria uit Langbroek te gast en op 8 mei. Dan is er het Hervormd kerkkoor Buurmalsen. Tijdens de avonden worden onder begeleiding van organist Jaap Kwakkel bekende liederen gezongen uit verschillende bundels.

Dominee Leendert Jan van Lingen: “iedereen heeft wel liederen die in het geheugen staan gegrift. Bijvoorbeeld een lied dat in de klas of zondagschool werd gezongen, of bijvoorbeeld op de trouwdag. Soms raken die in de vergetelheid, maar veel mensen vinden het fijn om ze weer eens te zingen. Dat blijkt wel uit de populariteit van een TV- programma als Nederland Zingt. Met deze avonden hopen we een breed publiek te bereiken, zeker niet alleen kerkgangers”.

Alle avonden zijn gratis toegankelijk. Wel is er een vrijwillige collecte.


Digitaal op de hoogte blijven?
Met enige regelmaat verschijnt, in samenwerking met BeusichemLeeft, in Beusichem en Zoelmond een huis-aan-huis nieuwsbrief. Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten en nieuws vanuit onze kerkgemeente en onze dorpen plaatsen wij op de nieuwspagina van onze website en delen wij ook via e-mail. Wil je deze berichten ontvangen, meld je nu aan:

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.