• Onze dorpen steeds bloemrijker!

Stichting Bloemrijk Beusichem-Zoelmond is een jonge stichting die de twee dorpen bloemrijker wil maken. Daarmee maken we onze omgeving voor iedereen mooier. We hangen bijvoorbeeld mooie bloembakken aan de lantaarnpalen, hebben de snelheid beperkende betonnen bakken van vrolijke bloemen voorzien en we zorgen voor bloemrijke perkjes en kleurrijke bermen.

Al deze bloemen zijn ook nog eens aantrekkelijk voor vlinders en bijen. En dat is belangrijk, want zonder deze insecten is er geen fruit. En wat is de Betuwe zonder fruit? Een klein enthousiast groepje van vrijwilligers uit de beide dorpen komt regelmatig samen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en ze ook uit te voeren; dit gaat in nauw overleg met de gemeente Buren, die ons hierin ondersteunt.

Hebt u een stukje grond voor de deur waar u een leuk idee voor hebt, dan kunt u ons benaderen. Samen met u kunnen we er iets moois van maken. Uw hulp kunnen we goed gebruiken bij het maken van plannen, maar ook bij de uitvoering hiervan. Straks hangen de bloembakken weer aan de lantaarnpalen en roepen de stenen bloembakken op de weg en de ingezaaide perkjes om water. Dat kunnen we niet alleen. Alle hulp is welkom! Dus geef u op om Beusichem en Zoelmond bloemrijker te maken.

Meer informatie over onze bloemrijke projecten?
Volg ons op facebook of meld u direct aan
bij Martha Vulto 06-21 886 621 of
Mary Kelder 0345-50 16 23.