Adresgevens

Scriba kerkenraad:
Dhr. W. de Ronde,
De Vier Gravinnen 216, Tiel
06 – 13524831
Klik hier om de scriba een e-mail te sturen

Predikant:
Ds Leendert Jan van Lingen
06- 38101701
Klik hier om de predikant een e-mail te sturen

Voorzitter Kerkenraad:
Henk de Ronde
Bij afwezigheid of niet beschikbaar zijn van de predikant, kunt u zich
wenden tot de voorzitter van de kerkenraad.
Klik hier om de voorzitter van de kerkenraad een e-mail te sturen