Adresgevens

Scriba kerkenraad:
Theo Meurs,
De IJzeren Pot, 4112 HG Beusichem
06 – 48019271
Klik hier om de scriba een e-mail te sturen

Predikant:
Ds Leendert Jan van Lingen
06- 38101701
Klik hier om de predikant een e-mail te sturen

Voorzitter Kerkenraad:
Clarinda van Lunteren
Bij afwezigheid of niet beschikbaar zijn van de predikant, kunt u zich
wenden tot de voorzitter van de kerkenraad.
Klik hier om de voorzitter van de kerkenraad een e-mail te sturen