Nieuws voor de website?

Heeft u nieuws of bericht voor de website?
Laat het ons weten.
Klik hier om uw nieuws te sturen.

Aanleverrichtlijnen

• Berichten dienen minimaal 5 dagen voor de gewenste publicatiedatum aangeleverd te worden
• in overige gevallen kan een tijdige publicatie niet worden gegarandeerd

Onderwerp e-mail
• Het onderwerp van het bericht (altijd invullen!) is altijd: Plaatsingsverzoek website

Berichtinformatie
• Titel bericht (vetgedrukt):
• Plaats van het bericht (op welke pagina(s) moet het bericht worden geplaatst
• Publicatiedatum
• Verwijderen ja/nee (indien van toepassing datum verwijderen vermelden)
• Bijlagen (aantal en soort)
• Opmerking(en) bij bijlagen (eventuele wensen mbt wijze plaatsen bijlage(n) bij bericht
• Hyperlinks ja/nee (hyperlinks in/bij het artikel, zo ja waar plaatsen)

Aanleveren tekst
• Lever de tekst, zonder opmaak, links, plaatjes of andere extra toevoegingen ed,. aan
• Bij voorkeurs als bijlage
• Verdeel de tekst in overzichtelijk alinea’s
• De teksten dienen correct (zonder taal- en stijlfouten) te worden aangeleverd
• Afbeeldingen en andere belangrijke toevoegingen als bijlagen toevoegen

Disclaimer

De redactie behoudt zich het recht voor nieuws/berichten niet te plaatsen, dan wel
te bewerken of in te korten.