Diaconie

Protestantse Diaconie Beusichem-Zoelmond

Vanuit haar Bijbelse opdracht wil de kerk er graag zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij richten ons vooral op hen die zichzelf niet kunnen helpen en geen helper hebben.
De Diaconie is de kerkelijke hulporganisatie waar u een beroep op kunt doen als u behoefte heeft aan contact, directe hulp nodig heeft of als u zit met vragen op wat voor gebied dan ook. Weten we zelf het antwoord niet, dan helpen wij u zoeken waar het antwoord wel te vinden is. Voor specifieke ondersteuning en hulpvragen kunnen wij u, op aanvraag, komen bezoeken.
We willen ook opkomen voor hen die geen stem hebben, of die hun stem niet (meer) kunnen verheffen. Zowel plaatselijk, daarnaast o.a. in het vluchtelingenwerk, als ook wereldwijd (via Kerk in Actie). De Diaconie Beusichem-Zoelmond bestaat uit kerkenraadsleden/vrijwilligers die geheimhouding hebben beloofd. Alleen de direct betrokkenen kennen de naam van de aanvrager, voor anderen blijft deze anoniem. De diaken van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0345 – 502767 of via 0345 – 502279.

INLOOP
 • Tweemaal per maand is er na afloop van de kerkdienst koffiedrinken

VAKANTIEWERK
 • Eigen Betuwse week in het Roosevelthuis te Doorn voor mensen die zonder hulp niet op vakantie kunnen
 • Landelijk georganiseerde weken voor ouderen en mensen met een handicap
 • Goedkope vakantie mogelijkheden of financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen

OUDEREN- EN JONGERENWERK
 • Ouderen: Bezoekwerk
 • Jongeren: Geldactie voor een project

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
 • Hulp voor uzelf, u hoeft geen kerklid te zijn om op weg geholpen te worden
 • Hulp voor anderen, veel mensen durven niet om hulp te vragen of kennen de weg niet. Vraag of u hun naam mag doorgeven
 • Bemiddeling. Als je de weg kent kan er vaak sneller worden geholpen
 • Financiële hulp. Waar instanties het (nog) laten afweten kunnen wij soms iets doen

ONDERSTEUNING ORGANISATIES
 • Lid van het Platform van organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn
 • Bestuurslid van de Interkerkelijke Diaconale Commisie
 • Classis Tiel

De diaconie ingeschreven in het handels register van de Kamer van Koophandel.
KvK inschrijvingsnummer: 76351939

RSIN nummer: 824138879

Correspondentie adres:
Molenweg 24, 4112NR Beusichem.