Koop een bouwsteen voor Junior High School

Onderaan dit artikel leest u hoe u een bouwsteen kunt kopen.

Circle of Life School

Voorheen gingen de kinderen van Hanukkah naar een privéschool. De kosten werden betaald door onze sponsoren. Dit kostte veel geld. Daarom was de wens van Mariëtte en Moses een eigen school te bouwen voor de kinderen van Hanukkah en de gemeenschap. Op deze manier wordt niet alleen goed onderwijs aan de kinderen geboden, maar ontstaat ook de mogelijkheid zelf geld te genereren. In 2014 kwam deze droom uit voor Mariëtte en Moses. Bij hun kindertehuis werd een stuk land aangekocht en de basisschool gebouwd. In juli 2014 opende de ‘Circle of Life School’ haar deuren.Onze nieuwe droom: een ‘Junior High School’. Lees verder onder de foto.

Een goede opleiding voor de kinderen geeft Ghana de mogelijkheid zich als land te ontwikkelen en geeft de kinderen een kans op een betere toekomst en zelfstandigheid. Daarom willen we hen naast de basisschool (klas 1 tot en met 6) nog drie jaar voortgezet onderwijs bieden (klas 7 tot en met 9). Onze wens is dan ook een Junior High School te bouwen bij de bestaande ‘Circle of Life School’. Een school waar net als op onze basisschool, goed onderwijs wordt gegeven en alle kinderen welkom zijn; ook kinderen met een lichamelijke beperking. Een school waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en niet geslagen wordt. Iets dat onze school uniek maakt. Stichting Mariëtte’s Child Care is daarom op zoek naar sponsoren voor de bouw van deze middelbare school, waar € 45.000 voor nodig is.

Over het middelbare onderwijs in Ghana

In Ghana is het middelbare onderwijs in tweeën gesplitst. Je hebt een Junior High School van drie jaar en een Senior High School, van drie à vier jaar. In de meeste gevallen zie je dat een Junior High School al ‘gekoppeld’ is aan een basisschool. Daarom hebben wij ook de wens de Junior High School te integreren met onze Circle of Life School.

Wat we graag anders doen binnen de Circle of Life School

We zijn als school gebonden aan het Ghanese leersysteem. Alle kinderen krijgen dezelfde lesstof aangeboden. Toch hebben wij binnen onze school een aantal punten die wij anders benaderen:

Geen fysiek geweld

Het is op Ghanese scholen gebruikelijk dat kinderen met een stok worden geslagen. Wij geloven niet dat kinderen hierdoor beter gehoorzamen, beter gaan leren, of meer respect krijgen voor de leerkracht, maar juist bang worden om naar school te gaan en bang worden om fouten te maken. Wij hebben daarom als regel op onze school geen enkel fysiek geweld te gebruiken naar de leerlingen. Hierin maken we al een verschil.

Persoonlijke aandacht

Verder vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen tempo. We willen hen persoonlijke aandacht geven en hen stimuleren en zelfvertrouwen meegeven. We merken dat veel kinderen druk ervaren vanuit het gezin. Veel ouders laten hun kinderen merken dat ze goed moeten presteren om zo een goede baan te krijgen als dokter, advocaat of een andere baan met veel aanzien, wat een logische gedachte is, gezien de armoede in Ghana. Toch kan de druk van de ouders veel kinderen onzeker maken. Wij willen de leerlingen graag meegeven dat hun (toekomstige) geluk en succes niet alleen afhankelijk is van hun schoolprestaties en toekomstige baan. Wij willen hen graag de kans geven hun eigen unieke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Kinderen met lichamelijke beperking ook welkom

Het laatste waarmee wij ons als school onderscheiden, is het feit dat kinderen met een lichamelijke beperking ook welkom zijn op onze school en worden geaccepteerd. Iets dat niet gebruikelijk is in Ghana. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom is onze Circle of Life School dan ook rolstoeltoegankelijk gebouwd.
Sinds de opening van onze Circle of Life School in 2014 zien we dat we met onze school al echt een verschil maken. De kinderen komen blij naar school. Ook zien we bij de leerkrachten positieve veranderingen. Zo kwam onlangs een leerkracht bij Mariette om te vertellen dat een kind uit groep 6 heel veel moeite had met de lesstof. De leerkracht merkte echter door het gebruik van onze eigen lesmaterialen, dat de informatie veel duidelijker werd voor het kind en dat de resultaten zienderogen verbeterden. Al deze ontwikkelingen maakt ons bijzonder blij en dankbaar. Wij hopen dat onze wens mag uitkomen om voldoende geld bijeen te krijgen voor de bouw van onze Junior High School, zodat de kinderen na de Circle of Life School kunnen doorstromen naar de middelbare school.

Wil je een steentje bijdragen aan de bouw van onze
Junior High School?

Voor elke € 10,- kun je symbolisch een bouwsteen kopen. Het bedrag is van harte welkom op: NL46ABNA0619509341 t.n.v. Stichting Mariëtte’s Child Care onder vermelding van je naam. (1 naam per gekochte symbolische steen). (*)

Update bouw Junior High School

21 September 2018 is de bouw van onze Junior High School is gestart.
Het is gelukt om alle vergunningen voor de bouw rond te krijgen. Er is nog veel geld nodig voor de bouw van de school. Maar dankzij de donaties die we tot op heden hebben mogen ontvangen, hebben we een start kunnen maken.

U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Op die manier blijft u op de hoogte van Stichting Mariëtte’s Child Care en kindertehuis Hanukkah.

Of neem contact op met Frieda Krouwel, via e-mail of via 06-27 19 09 74

(*) Als dank wordt jouw naam op een houten hartje geschilderd. Alle hartjes met de namen van iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van de school, krijgen een mooi plekje in de nieuwe school. Wanneer je meerdere symbolische stenen ‘koopt’, noteer dan alsjeblieft meerdere namen bij de overschrijving.