• Eikenprocessierups

De eikenprocessierups groeide vorig jaar landelijk uit tot een grote plaag. Ook in de Gemeente Buren zorgde het voor veel overlast. Ook dit jaar zullen we er, ondanks de crisis rondom het corana-virus, niet onderuit komen. Was vorige de overlast het hoogst in juni en juli, door de warme eerste maanden van het jaar zal het dit jaar vooral in mei en juni zijn. Naast deze piekperiode is ook overlast mogelijk in andere maanden van het jaar. De achtergebleven nesten van rupsen bevatten miljoenen brandharden die kunnen wegwaaien en zich zo verpreiden.

Er is door de Gemeente in samenwerking met de AVRI preventieve bestrijding geinitieerd. Bomen worden behandeld met een biologisch middel, Xentari. Het middel wordt gespoten op vijf locaties waar de rups voor het meeste overlast zorgde in 2019. Op de website van Avri is een kaart beschikbaar waar u de vijf locaties kunt terugvinden.

Ook wordt op de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups ingezet. Op verschillende locaties in de gemeente hangen nestkastjes voor mezen. Zij zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.
Daarnaast helpen insecten in hoog en bloemrijk gras ook bij het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Insect-vriendelijke bermen worden in het voorjaar niet gemaaid.

Wat kunt u doen?
Het is goed om een jeuk- en pijnverlichtende crème in huis te hebben, preventief vóór het eerste contact met de rups. Heeft u last van de brandharen raadpleeg dan uw huisarts.
U kunt ook met breed plakband (u weet wel, dat plakband waar dozen mee dichtgeplakt worden) de haartjes proberen te verwijderen. Door verschillende malen het plakband op de geïrriteerde huid te plakken en weer te verwijderen, verdwijnen de haartjes ook.

Heeft u eikenbomen in uw tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Ziet u eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen? Meld dit dan zo snel mogelijk. Dat kan via de Avri-app of via de meldlijn van uw gemeente.

Een groep enthousiaste leerlingen van de basisschool in Beusichem heeft, onder leiding van onze predikant en samen met een vakkundige timmerman, degelijke nestkastjes voor kool- en pimpelmezen getimmerd. Een aantal van deze kastjes zijn opgehangen op het schoolplein. Wilt u zelf ook graag meesjes in uw tuin? Dan kunt u nog een nestkast kopen.

De kastjes kosten € 14,00 en zijn via mail te bestellen bij onze predikant Leendert Jan van Lingen. Met de opbrengst willen we bloemzaad kopen om rond de school en op andere plekken te zaaien. Want er is naast een ‘dak boven het hoofd’ ook ‘brood op de plank nodig’ bij familie Mees.

Relevante links
website Gemeente Buren
website Avri

Nestkastjes bestellen? ds. Leendert Jan van Lingen
Eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen? Meldt het via de Avri App of via deze link