Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Een ontmoeting van hart tot hart!
In onze dorpen neemt de kerk voor velen een belangrijke plaats in. Naast de wekelijkse kerkdiensten, is er een flinke groep vrijwilligers op een breed terrein actief. Van activiteiten voor kinderen en jongeren, tot omzien naar en zorgen voor ouderen en vluchtelingen. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien dat mensen die onze kerken bezoeken, steeds weer geraakt worden door de uitstraling van het gebouw en graag hun verhaal vertellen. Er is een grote behoefte aan verbondenheid, maar ook aan spiritualiteit. Wij zien het als onze opdracht om er ook voor deze groep mensen te zijn.

Daarom willen we graag dat dit in de toekomst mogelijk blijft. Om een vitale kerk te blijven, is de rol van de predikant onontbeerlijk. Op deze manier kan de verkondiging van het Evangelie in onze gemeente gecontinueerd worden. Maar ook als gezicht van de gemeente naar buiten en als aanjager van nieuwe initiatieven.

Op dit moment kunnen we nog een predikant aanstellen voor 0,8 fte (vier dagen per week). Dat willen we graag behouden, ook als op termijn de inkomsten verder terug lopen. Daarom heeft de Kerkenraad besloten het Fonds Instandhouding Predikantsplaats op te richten. Onze doelstelling is om in de eerste fase EUR 250.000 bij elkaar te brengen. In fase twee streven wij binnen een termijn van tien tot vijftien jaar naar een bedrag van EUR 1.000.000.

Uit dit Fonds kan het salaris van de predikant betaald worden, voor zover de overige inkomsten van de kerk niet toereikend zijn. Het reglement bepaalt dat het geld alleen daarvoor kan worden gebruikt. Wij hopen dat u bereid bent ruim bij te dragen aan het Fonds. Op welke wijze dat kan, kunt u lezen in de brochure die u hieronder kunt downloaden. Helpt u onze gemeenschap vitaal te houden en dit door te geven aan de volgende generatie?

Mede namens de toekomstige generaties, wil ik u bij voorbaat danken voor uw bijdrage.

Henk de Ronde, Voorzitter Kerkenraad
Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond – Een ontmoeting van hart tot hart!

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over Fonds Instandhouding Predikantsplaats dan kunt u contact opnemen met Henk de Ronde via telefoonnummer 06 51 84 04 21 of stuur een e-mail naar fonds@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Downloads
Informatiebrochure:
Brochure – Fonds Instandhouding Predikantsplaats
Aanvullende documenten:
Reglement – Fonds instandhouding predikantsplaats
Beleggingsstatuut – Fonds instandhouding predikantsplaats

Liever een papieren versie van de brochure of van de aanvullende documenten? Stuur dan een e-mail naar fonds@kerkbeusichemzoelmond.nl