• Gemeenteavond maandag 20 mei

‘Zolang wij ademhalen’

Iedere zondag zingen we in de kerk. Waarom zingen we in de kerk? Hoe zingen we in de kerk? Wat doen we eigenlijk als we zingen? Is er verschil tussen zingen thuis en in de kerk? En ook de misschien nog onbekende maar wel belangrijke vraag: Waar raken de hemelse en aardse liturgie elkaar?

We zijn erg blij dat we voor onze gemeenteavond een boeiende spreker hebben gevonden die met ons deze vragen langsloopt. Dit zal hij doen aan de hand van enkele door hem geschreven of vertaalde liederen.
Sytze de Vries woont vlakbij, in Schalkwijk. Hij is dominee en dichter. We zingen regelmatig ook liederen van hem.

Meer dan 75 liederen en gedichten uit het Liedboek komen van zijn hand.

We zullen deze avond samen ook liederen zingen uit zijn populaire bundels ‘Liefste lied van overzee’, twee bundels vol vertalingen van bekende Engelse hymnen. Jeroen van Kleef begeleidt ons op ons prachtige Witte-orgel uit 1858.
Van harte welkom!

Locatie: Hervormde Kerk Beusichem, Markt 14 Beusichem

Programma:
19:30 inloop
19:45 Koffie
20:00 Opening door de voorzitter
20:10 Mededelingen Kerkenraad
20:30 Rondvraag/ Koffie.
20:45 Lezing door Sietze de Vries, afgewisseld met zingen uit de bundel “Liefste Lied van Overzee”
22:00 Afsluiting en Borrel