Geslaagde editie 2018 oktobermarkt

Voordat op 13 oktober jl. de deuren van het kerkgebouw in Beusichem open gingen was er al veel werk verricht. Velen zetten hun talenten in om het werk van de Protestantse Gemeente in Beusichem-Zoelmond te laten voortbestaan. Er was weer een groot aanbod aan brocante, handwerk, bloemen etc.

En we mogen best nog eens benadrukken dat alles is gekregen van lieve thuiswerkers, van gulle gevers en van Excelsior. En natuurlijk waren er een heleboel prijzen. Die allemaal zijn geschonken door sponsoren, of gekocht met de ingeleverde spaarpunten.

De sfeer was goed. De wafels smaakten voortreffelijk. Het weer was bijna te mooi om binnen te komen. Maar gelukkig kwamen de klanten toch. We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op een zeer geslaagde markt, met een opbrengst van € 5.500,= voor de instandhouding van eredienst en pastoraat. Dank aan iedereen die deze dag met zijn of haar inzet tot een succes heeft gemaakt.