Hulp vragen, Hulp bieden, Gezin in de knel?

 
Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,

Waar we ons er nog geen voorstelling van konden maken, leven we plots in een nieuwe werkelijkheid in verband met de corona-pandemie. Drastische maatregelen zijn genomen die onze samenleving ontregelden. Dit alles met de bedoeling om de verspreiding van het virus te vertragen, zodat zoveel mogelijk mensen, indien nodig, medische hulp kunnen krijgen.

Wij geloven dat deze crisis het beste in mensen boven kan halen. Samen met Beusichem Leeft! hebben we daarom hulpzoekers en hulpbieders met elkaar in verbinding gebracht. En mooie initiatieven uit het dorp bekend gemaakt bij iedereen.

Nu we elkaar, vanwege de nieuwe lockdown niet kunnen ontmoeten in de kerk, of elders, zijn contactmomenten een stuk minder waardoor het signaleren van hulpsituaties een stuk bemoeilijkt wordt.
Misschien heeft u zelf behoefte aan persoonlijk gesprek of hulp. Of kent u mensen in uw directe omgeving die dit goed kunnen gebruiken. Of wilt u juist hulp bieden, of kent u iemand die mee wil helpen?

Persoonlijk gesprek
Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Dan kunt u contact opnemen met onze predikant Leendert Jan van Lingen, telefonisch via 06 – 38 10 17 01, iedere werkdag tussen 9-12 uur (behalve donderdag), of via mail.

Hulp vragen, hulp bieden
Het kan gewoon een telefoontje ter afleiding zijn voor wie dan ook, maar ook behoefte aan steun of advies bij de omgang, als ouders, met pubers of anderszins. Voor hulpvragen of hulp bieden kunt u contact opnemen met Meta de Graaf van onze Diaconie, telefonisch via 06 – 12 13 94 77 of per mail. Zij brengt hulpvragers en hulpbieders met elkaar in contact of, indien nodig, met een deskundige op dit gebied.

Laten we naar elkaar om blijven zien!


We zijn er voor u
Belangrijke richtlijnen rondom het coronavirus kunt u vinden via de website van PKN Nederland. Of leest u huisregels en gebruksplan van onze kerk.

Onze kerkdiensten live bekijken of terugkijken?
Tijdens de crisis rondom het corona-virus zijn we gestart onze kerkdiensten live uit te zenden. En we gaan daarmee door. Lees verder


 

Digitaal op de hoogte blijven? Meld je nu aan!

Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten ivm ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws vanuit onze kerkgemeente delen wij ook via e-mail.

Wil je deze berichten ontvangen, dan kun je je nu aanmelden:

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.