Alpha cursus

De eerste Alpha cursus in onze gemeente is gestart in september 2019. Onze gemeente geeft twee keer per jaar een Alpha cursus, zowel in het najaar, als in het voorjaar.

Een Alpha cursus is een gratis tienweekse cursus waar mensen vrijblijvend kunnen kennis maken met het Christelijk geloof. Ook is er een weekend rondom 1 thema in meegenomen.

We praten op de avonden met elkaar over ‘dat er meer’ moet zijn tussen hemel en aarde, maar ook over wie Jezus eigenlijk is. Waarom geloven we eigenlijk in Jezus, en hoe zit dat dan met God de Vader en de Heilige? Maar ook: Waar ga je naar toe met je levensvragen: waarom zijn we hier op aarde. En ook: is het Christelijk geloof niet gewoon saai, achterhaald en ook nog eens onwaar? Alle gespreksonderwerpen en alle vragen mogen gesteld worden.

Je kunt om verschillende redenen meedoen aan de Alpha cursus. De cursus is bedoeld en ontworpen voor mensen die het Christelijk geloof niet kennen, maar wel nieuwsgierig zijn naar wat het inhoudt. De cursus is vrijblijvend en voor mensen die naar zingeving in het leven zoeken. Gemeenteleden hebben hiermee een mooi instrument om mensen uit te nodigen en missionair te zijn! De cursus is ook voor mensen die hun geloof eens een opfrissing willen geven, een soort APK van je geloof. Ook juist voor hen die redelijk goed thuis zijn in de Bijbel kan deze cursus een enorme boost geven in de versterking van hun geloofsleven. Tenslotte kan de cursus ook een mooie manier zijn voor mensen die om welke reden dan ook geen Openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan. En dit toch ergens wel betreuren… De Alpha cursus biedt een kans om (opnieuw) een bewuste keuze voor God te maken, waardoor deelname aan het Heilig Avondmaal een feest in plaats van een belemmering kan worden.

De Alpha avonden kennen de volgende vaste opbouw:
18.30 uur Welkom en (warm) eten.
19.30 uur Inleiding in het thema
20.00 uur Koffie en thee
20.10 uur In de kleine groepen napraten over het thema
21.00 uur Afsluiting

De Alpha cursus heeft verschillende thema’s, die over de 10 avonden en het weekend worden verdeeld: 1. Is er meer? 2. Wie is Jezus? 3. Waarom stief Jezus? 4. Hoe kun je geloven? 5. Bidden, waarom en hoe?. 6. De Bijbel lezen, waarom en hoe?. 7. Hoe leidt God ons? 8. Wie is de Heilige Geest? 9. Wat doet de Heilige Geest? 10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 11. Hoe nu verder? 12. Waarom en hoe vertel ik het anderen? 13. Hoe kan ik het kwade weerstaan? 14. Geneest God ook nu nog? 15. Hoe zit het met de kerk?

Waarom en hoe mensen uitnodigen voor Alpha?
Kijk eens naar dit filmpje.

Meer weten over Alpha? Ga naar www.alphanederland.org

In het najaar van 2023 start de nieuwste Alpha cursus
op woensdagavonden, de eerste avond op 13 september 2023.

Klik hier voor alle data.

Aanmelden bij Clarinda van Lunteren via mail of 0345-549539.