Bijbelkring

186207389_klein_gespiegeld Eenmaal per maand komt de Bijbelkring bijeen in de consistorie van de kerk van Beusichem. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Iedere avond proberen we met elkaar een bepaald Bijbelgedeelte te bestuderen en zo op ons eigen leven toe te passen.

Voor meer informatie over de bijbelkring kunt u terecht bij Ries van der Lingen (0345 – 501441)
Van harte welkom!