• Het Onzevader

Het is het bekendste gebed onder christenen, door Jezus zelf aan ons gegeven; het Onzevader.

Verschillende vertalingen
Elke zondag in onze kerk spreken we het gebed uit, maar hoe vaak sta je nu precies stil bij wat je dan zegt? Met de Fonteingroep stonden we er bij stil. Niet alleen keken we naar het Onzevader zoals wij die kennen, van de NBG-vertaling uit 1951, maar ook keken we naar het Onzevader zoals deze in de Bijbel in gewone taal (2014) te vinden is.
De Bijbel in gewone taal is er gekomen met de gedachte dat deze meteen door iedereen gemakkelijk te begrijpen is. Dat deze vertaling heel anders is dan de oudere vertaling was goed te merken.

De vertaling van het Onzevader naar ‘gewone taal’ deed een boel gespreksstof opwaaien. Een zin zoals “Uw Koninkrijk Kome” wordt vertaald met “Laat uw nieuwe wereld komen”. Het bleek ook dat het woord “Koninkrijk” een heel andere beeld oproept dan “Nieuwe wereld” bij de deelnemers van de Fontein. We hebben ook gekeken naar de opbouw van het Onzevader. Zeker is dat dit bekende gebed een avondvullend onderwerp was.

Natuurlijk werd de avond afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onzevader. Met de versie uit 1951, want die bleek met nadruk de voorkeur te hebben binnen de Fonteingroep.

De opbouw van het Onzevader:
– Als eerste drie beden over God;
– vervolgens drie beden over ons (de mens);
– tenslotte de afsluiting.

De afsluiting van het gebed is overigens niet terug te vinden in de bijbel, maar is deze toegevoegd aan versie van het Onzevader, zoals we die ook in onze kerk opzeggen.

Meer informatie over de Fonteingroep.
De bijbelstudie die als grondslag aan deze avond stond.