• Ingezonden: Morgengebed

In de vroegte roep ik tot u, o God.
Help me bidden
en al mijn gedachten te wijden aan u.
Ik kan het niet alleen.

Jezus Christus, mijn Heer,
u was net als ik arm ellendig,
gevangen verlaten.
Ieder menselijk lijden kent u.
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt,
u vergeet me niet en zoekt me,
u wilt dat ik u zie en me omkeer naar u.
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg u.
Help mij.

Heilige Geest, schenk mij geloof,
dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de mensen,
die alle haat en verbittering doodt,
schenk me de hoop,
die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen.
Amen.

Dietrich Bonhoeffer, fragmenten 1944

Dit is een ingezonden (gedeelte van) gebed.
Heeft u ook iets moois gezien of gehoord dat u wilt delen en geschikt is als lied op onze website.
Stuur het dan naar de redactie. Steeds weer proberen we hiervan iets te plaatsen.