Ouders in gesprek

.

Terugblik: Groep ouders in gesprek

.
Er zijn vele ideeën zijn genoemd om de jeugd ruimte te geven en te betrekken in en rond de kerk.

Aan de hand van onderstaande filmpjes zijn aan een ieder persoonlijk vragen gesteld. Brengen de filmpjes en vragen jou op ideeën, dan horen wij dat natuurlijk graag.


Naar aanleiding van de film “We hebben jouw hart nodig” is de vraag gesteld: “Weet je waat je kind behoefte aan heeft in de kerk?”


Naar aanleiding van de film “Waarom naar de kerk” is de vraag gesteld: “Wat roept dit filmpje bij je op in relatie tot de jeugd in onze kerk Beusichem/Zoelmond?”


Naar aanleiding van de film “Onderzoek naar kerkverlating” zijn de vragen gesteld: “Hoe ziet de rol van onze kerk er uit zodat jeugd zich welkom voelt bij de kerk en Welke rol kunnen ouders/verzorgers daarin spelen?


Naar aanleiding van de film “Kerkdienst in Legokerk Enschede” zijn de vragen gesteld: “Wat is een concrete stap die de PG Beusichem-Zoelmond kan zetten? En wat is de ondersteunende stap die ouders/verzorgers daarbij kunnen zetten?