De Torenbouwers

Elke zondag starten we in de kerk, om 10.00 uur. Daarna gaan we naar onze eigen
ruimte om naar het verhaal te luisteren. Ga jij deze maand weer mee?


Ontwikkelingen ivm coronavirus
Ivm de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de kerkenraad uit voorzorg besloten om de kerkdiensten voor onbepaalde tijd niet door te laten gaan. Dit betekent dat er op zondag ook geen zondagsschool is.

Livestream
In de komende weken, tijdens de crisis rondom het corona-virus, zullen de onze kerkdiensten live uitgezonden gaan worden. Onze Predikant Leendert Jan van Lingen zal zoveel mogelijk zelf voorgaan. Er is ook aandacht voor de kinderen in de uitgezonden kerkdiensten. Kijk je mee?

Oproep aan de ouders: Lego-bouwers gevraagd!
Willen jullie kinderen met Lego (of als je dat niet hebt iets anders) het bijbelverhaal nabouwen? Geef je kind dan op bij Leendert Jan van Lingen. Hij maakt dan een rooster en krijg je een week van te voren het verhaal toegestuurd en spreken we af wanneer je het bouwwerk van je kind naar de kerk van Zoelmond kan brengen.

Ook vragen we alle kinderen om het verhaal te verwerken in een tekening of ander knutselwerk en op te sturen naar kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl. Na het kindermoment in de livestream hebben de kinderen dus het verhaal gehoord en kunnen ze thuis aan de slag met het zondagsschoolmateriaal.

Henkie Show
Er is een fantastische manier om je kinderen deze weken godsdienstonderwijs te geven. Door de week en ‘s zondags: dehenkieshow.nl. We lichten het verder niet toe. Gewoon kijken!


KiKa – Kinderenkankervrij

De kinderen hebben gestemd voor het goede doel voor dit seizoen: KiKa!

KiKa financiert onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat is niet genoeg. KiKa wil dit percentage verhogen naar 95%. Het geld gaat naar vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Ook geeft KiKa voorlichting over kinderkanker.


Kinderlied