De Torenbouwers

Elke zondag starten we in de kerk, om 10.00 uur. Daarna gaan we naar onze eigen
ruimte om naar het verhaal te luisteren. Ga jij deze maand weer mee?


Project veertigdagentijd
Op zondag 1 maart start het Paasproject van BijbelBasics. In de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie van Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld en we denken na over wat wij daar nu al van kunnen zien. We lezen de eerste vijf teksten uit de Bergrede en daarna horen we het Paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt.

zondag 1 maart Start veertigdagentijd
zondag 4 april 10.00 – 12.00 uur Paasknutsel

Wat gaan we doen in februari?

Zondag 1 maart: Matteüs 5:1-12 – Jezus vertelt over het echte geluk
Door middel van negen zegenspreuken laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar richten we ons op de eerste zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar richten we ons op de vierde zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en dat het allerbelangrijkste vinden.

Zondag 8 maart: Matteüs 5:13-16 – Laat zien wie je echt bent
Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. De kinderen van 4 tot 8 jaar horen Jezus die zegt dat zijn leerlingen het zout van de wereld zijn. De kinderen van 8 tot 12 jaar horen Jezus die zegt dat zijn leerlingen het licht in de wereld zijn.

Zondag 15 maart: Matteüs 5:43-48 – Je moet goed zijn voor iedereen
Volgens Jezus betekent ‘houden van de mensen om je heen’ niet alleen houden van je vrienden, maar ook van je vijanden. De kinderen van 4 tot 8 jaar luisteren naar Jezus die zegt dat je goed moet zijn voor alle mensen, net zoals God goed is voor iedereen. De kinderen van 8 tot 12 jaar luisteren naar Jezus die zegt dat je ook moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen, en je vijanden.

Zondag 22 maart: Matteüs 6:9-13 – Onze Vader
De leerlingen van Jezus horen hoe ze moeten bidden en Jezus leert hen het gebed dat wij kennen als het Onze Vader: een gebed dat helpt Gods nieuwe wereld centraal te stellen. Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar richten we ons op de vraag of God zijn nieuwe wereld wil laten komen. Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar richten we ons op de vraag of Gods wil niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde gedaan mag worden.

Zondag 29 maart: Matteüs 7:24-8:1 – Het huis op het zand
Jezus vertelt een voorbeeld waarin hij de mensen uitdaagt om zijn woorden echt in praktijk te brengen. De kinderen van 4 tot 8 jaar richten zich op de verstandige man die luistert naar Jezus en doet wat hij vraagt. De kinderen van 8 tot 12 jaar richten zich op de domme man die wel naar Jezus luistert, maar niet doet wat Hij vraagt.


Wist je dat…

…Vriendjesochtend
Op zondag 16 februari stond de zondagsschool in het teken van vriendschap. Alle kinderen mochten een vriend of vriendin uitnodigen om mee te komen deze zondag.

De jongste groep heeft het verhaal gehoord over de verlamde man die door zijn vrienden door het dak van een huis naar Jezus getakeld werd. De man werd door Jezus genezen, hij kon weer lopen! Wat fijn dat zijn vrienden zo goed voor hem gezorgd hebben. Ook heeft de jongste groep memory gespeeld met Bijbelverhalen: ze moesten twee plaatjes behorend bij hetzelfde verhaal bij elkaar zoeken.

De oudste groep heeft gehoord over de bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan. Jonathan heeft David geholpen. Het was niet veilig voor David. Jonathan heeft dit in codetaal aan David laten weten. David zat verscholen en Jonathan schoot 3 pijlen. Als Jonathan zou zeggen tegen zijn knecht ‘De pijlen liggen dichtbij’, dan was het veilig voor David en kon hij tevoorschijn komen. Maar als Jonathan tegen zijn knecht zou zeggen ‘De pijlen liggen verder weg’, dan moest David vluchten. De groep kreeg een lastige opdracht. Een duo kreeg allebei een touw om de
polsen geknoopt, dat gekruist werd. Samen moesten ze de oplossing verzinnen om los te komen van elkaar. Verder heeft de groep geheimtaal gemaakt, om samen te kunnen communiceren, zonder dat iedereen wist waar het over ging! Net zoals Jonathan en David ook met elkaar communiceerden in codetaal.


 


KiKa – Kinderenkankervrij

De kinderen hebben gestemd voor het goede doel voor dit seizoen: KiKa!

KiKa financiert onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat is niet genoeg. KiKa wil dit percentage verhogen naar 95%. Het geld gaat naar vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Ook geeft KiKa voorlichting over kinderkanker.