• Kerk Zoelmond weer geopend!

De dienst van zondag a.s. 28 april zal, volgens rooster, weer in Zoelmond gehouden worden. Welkom!

In verband met scheuren in de muren en loszittende stenen was de kerk van Zoelmond voor een aantal weken dicht. De scheuren waren ontstaan door verzakkingen als gevolg van lage grondwaterstand door de droge zomer van 2018.

In 2 weken is er hard gewerkt. Vanaf Pasen is de kerk inmiddels weer door eenieder te gebruiken. Ook zal er, volgens schema, de dienst van zondag a.s. 28 april gehouden worden. Welkom!

De scheuren in het metselwerk zijn hersteld en is er op diverse plaatsen in de kerk een metselwerk-wapening aangebracht.
Hopelijk blijft hiermede de kerk weer langdurig in goede staat, maar het is uiteraard niet geheel uitgesloten dat bij een volgende extreme droge periode er weer opnieuw zetting in de ondergrond kan ontstaan.

Later dit jaar zullen de scheuren aan de buitenkant worden hersteld alsmede het reguliere schilderwerk worden uitgevoerd.