Kerkblad december 2018

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deadline aanleveren tbv het januarinummer:
Let op voor deze maand vervroegd: vrijdag 14 december a.s.
Aanleveradres: kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Deze maand in het kerkblad

VAN DE VOORPAGINA
woensdag 12 december a.s.: Kerstbroodmaaltijd om 18.00 uur Kerk Beusichem

Dinsdag 25 december a.s.: Kerst ochtenddienst om 10.00 uur kerk Zoelmond
Noteer alvast in uw agenda. Meer informatie zult u in de weekbrieven van december lezen.

– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Op woensdagavond van 19:00-19:45 in de rustiger schoolweken. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder

MEDITATIEF MOMENT
Wachten duurt lang. Wij mogen leven “in blijde verwachting”. Het Kind, het vorstelijk kind, komt!!
Misschien is het voor u wel een hele kunst om op iemand te wachten.
Op Jezus wachten is een levenskunst! En toch niet al te zwaar, als u weet: het feest kómt, vast en zeker!!
Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.