Kerkblad juli-augustus 2019

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deadline aanleveren tbv het volgende nummer:
Zaterdag 24 augustus a.s. vóór 12.00 uur
Aanleveradres: kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Alpha-curus – Start maandag 9 september. Ontmoeten, samen eten, vragen en ontdekken,
dat doe je op een Alpha-cursus. Opgeven kan nog steeds
 

Ieder jaar wordt er in de laatste week van de zomervakantie een activiteit georganiseerd voor alle kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisscholen en is voor kerkelijke en niet kerkelijke kinderen en hun ouders toegankelijk. Deze fun in de kerk mag je niet missen. Kijk snel verder voor meer informatie en geef je op! Lees verder

Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder

MEDITATIEF MOMENT – Online met God
Door: Theo Meurs
Tijden veranderen. Een vaak gehoord gezegde maar o zo waar. Waar ik vroeger naar de schoenenwinkel ging om schoenen te halen doe ik dat nu even snel via internet. Contant geld verandert in digitale nummertjes en vrienden zie je niet meer bij elkaar thuis maar in de whatsappgroep. De online wereld is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

 

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.