Kerkblad maart 2020

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Biddag
Woensdag 11 maart, kerk Beusichem, 19.30 uur
Nu ook voor kinderen, 16.00 – 145 uur

Het vervolg van Ouders in gesprek
Donderdag 19 maart, kerk Zoelmond, 20.00 uur

Praat mee: Het Heilige Avondmaal
In het vorige kerkblad heeft u het verslag kunnen lezen van de gemeenteavond die we in november 2019 met elkaar hadden met als hoofdthema de viering van het Heilig Avondmaal. Er is een uitgebreide analyse van deze avond met u gedeeld en u bent uitgenodigd om hierop inhoudelijk met predikant en/of kerkenraad in gesprek te gaan. Om op te frissen, leest u nog even de belangrijkste punten uit dit verslag.

Uitgebreide informatie
In het kerkblad van februari schreven we al een uitgebreide versie van dit artikel. Heeft u ‘m nog? Anders kunt u deze versie en artikelen rondom het Heilige avondmaal, geschreven door onze predikant Leendert Jan van Lingen, ook hier op de website teruglezen. Er is ook een versie te vinden, die u kunt downloaden om uit te printen.
Ontvangt u liever een reeds uitgeprinte versie. Vraag het dan aan een van onze kerkenraadsleden. We horen graag van u!
– Lees verder


Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid: Onze club voor 11-14 jarigen!
Voor het eerst heeft de tienergroep Rock Solid meegedaan aan het landelijk jongerenevenement Sirkelslag van de PKN!
– Lees verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Op dinsdagavond, 1x in de twee weken, om 20.00 uur. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder


MEDITATIEF MOMENT
Door:Henk de Ronde – Ouderling Kerkrentmeester

Gods bestemmingsplan
Gods plan met ons leven, wat kunnen we daar benieuwd naar zijn. Dat geldt misschien ook voor Gods plan met onze gemeente. Ik moest daar aan denken nu we als kerkenraad weer bezig zijn met de voorbereidingen voor ons volgende beleidsplan. Hoe zoeken we naar Gods leiding, hoe betrekken we Hem bij beslissingen die we nemen?
Het is een goed en Bijbels uitgangspunt dat God ons leven leidt. Hij geeft ons leven zin en doel.

Hoe komen we erachter wat God wil?

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.


Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 20,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.