Kerkblad januari 2020

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Actie kerkbalans – Start 19 januari 2020
Door uw steun kunnen we een zelfstandige gemeente zijn met een eigen predikant. Voor velen is de kerk een plek om te vieren en te rouwen. Een plek om rust te vinden en te ge-denken. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we de kerken open houden voor jong en oud. Er zijn voor onze ouderen, gezinnen en onze dorpen.


Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder


MEDITATIEF MOMENT
Door:Frank Loois – Kerkrentmeester

Alle kerkenraadsleden zijn 1 of 2 keer per jaar aan de beurt voor het Mediatief moment in het kerkblad. Ik mag dit jaar een bijdrage leveren aan het januari nummer. Om eerlijk te zijn is dit voor een praktisch ingestelde kerkrentmeester wel een uitdaging. Het onderwerp was snel gekozen. Een nieuw jaar, een frisse start. Maar ja wat dan.

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.


Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.