Kerkblad oktober 2019

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Oktobermarkt – Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 14.00 uur, Kerk Beusichem, Markt 14 Beusichem
Jeugddienst – Zondag 3 november om 10.00 uur, Kerk Beusichem, Markt 14 Beusichem

Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder

MEDITATIEF MOMENT
Door: Clarinda van Lunteren

Lieve gemeenteleden van Beusichem en Zoelmond,

Als ik dit schrijf is het nieuwe seizoen begonnen, zowel voor mij, voor mijn kinderen, maar ook voor de gemeente. Na de startzondag keek ik vooruit de komende maanden. Wat gebeurt er veel in onze gemeente! We zijn vooral goed in ‘dingen doen’ en die ontmoetingen met elkaar zijn vaak van ‘hart tot hart’ (titel van ons beleidsplan). Ik ben blij om te merken en om te zien dat wij als gemeente oog voor elkaar hebben, of in ieder geval willen hebben. (Voor wie dit niet zo ervaart, vraag ik dringend om dit kenbaar te maken bij mij, bij de kerkenraad, of bij onze predikant.)
Komend seizoen zal er veel gaan gebeuren, het opstarten van allerlei kerkelijke activiteiten, denk aan de oktobermarkt, de Bijbelkring en het jeugdwerk. In dit rijtje wil ik, dat zal u niet verbazen, de Alpha-cursus niet laten ontbreken!

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.