Kerkblad juni 2019

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deadline aanleveren tbv het volgende nummer:
Zaterdag 22 juni a.s. vóór 12.00 uur
Aanleveradres: kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Zondag 7 juli – Slotzondag, kerk Beusichem, aanvang 10.00 uur
Zondag 14 juli – Jeugddienst, kerk Beusichem, aanvang 10.00 uur. Zet ‘m alvast in je agenda. Thema: Influencers

Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder
 

MEDITATIEF MOMENT
Door: Wim de Ronde
Over bomen wordt de laatste tijd veel geschreven, ze worden gekapt, en nieuwe geplant, zijn nuttig, leveren zuurstof, geven schaduw, de vogels bouwen er hun nesten in, dragen vrucht, er worden meubels van gemaakt, wat overblijft geeft ons weer warmte.

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

 

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.