Kerkblad juli-augustus 2018

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deadline aanleveren tbv het juli-augustusnummer:
zaterdag 25 augustus a.s.
LET OP! Nieuw aanleveradres: kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL24 FVLB 0635 8066 49 o.v.v. het kerkblad.

Deze maand in het kerkblad

Van de voorpagina:
Zaterdag 1 september a.s.: Barbecue
Meld je alvast aan. Van harte welkom!
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

Meditatief moment
Wat een flauwkul

Van de Jeugd:
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid.
– Lees hier over de startavond van 10 juni a.s.

Van onze Vakantie Bijbel Club:
– Lees hier over de (T)op Survivaldagen in de laatste week van de schoolvakantie

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.