Kerkblad februari 2019

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deadline aanleveren tbv het maartnummer:
Zaterdag 23 februari a.s.
Aanleveradres: kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Deze maand in het kerkblad

VAN DE VOORPAGINA
Collectebonnen! Lees meer op pagina 12.

Zondag 10 februari a.s.: Welkomstdienst met Jongerenkoor Needed
Een persoonlijk en hartelijk welkom. Alle gemeenteleden die het afgelopen jaar lid zijn geworden of betrokken zijn geraakt heten we formeel welkom. We kunnen ze na afloop ook even persoonlijk de hand drukken.
Het wordt een laagdrempelige dienst, omdat het tevens een gezinsdienst is. We heten in deze dienst ook het jongerenkoor Needed welkom.

Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Op woensdagavond van 19:00-19:45 in de rustiger schoolweken. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder

MEDITATIEF MOMENT
door Clarinda van Lunteren
Zoals onze dominee afgelopen zondag vertelde, is het nuttig om regelmatig even de tijd te nemen om te beschouwen. Net als God dagelijks deed tijdens de schepping, Hij nam de tijd, keek om zich heen en zag dat het goed was. Juist in deze januarimaand worden we overspoeld met terugblikken en vooruitblikken. Zo werd ik geïnspireerd door de zojuist verschenen Trendrede 2019 (te vinden op trendrede.nl). Geen Christelijk document, maar wel een document dat onze samenleving beschouwt en vooruitblikt. Ik vraag u dan ook om even met mij mee te kijken en een paar dingen van onze samenleving te beschouwen, maar dan samen met God…

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.