Kerkblad november 2019

Het kerkblad van onze gemeente verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid via de Kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Deze maand in het kerkblad

 
VAN DE VOORPAGINA
Vacatures – Beveelt ú iemand aan voor één van de functies?
Gemeenteavond – Zondag 21 november om 20.00 uur, Kerk Zoelmond, Plein 1 Zoelmond

Kerkdiensten
– Lees hier over alle erediensten van deze maand

VAN DE JEUGD
Van onze Zondagsschool de Torenbouwers:
– Lees hier over de activiteiten van deze maand

Van onze Jeugdclub Rocksolid:
Onze club voor 11-14 jarigen! Elke eerste zondag van de maand komen we om 19.00 uur samen in/bij de kerk van Zoelmond. De club wordt georganiseerd vanuit de kerk, maar elke tiener, met of zonder christelijke achtergrond, is van harte welkom! Kom je ook?
– Lees hier verder

Catechese:
De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de cateches. Een paar keer per jaar beginnen we om 18.00 uur om dan eerst gezellig samen te eten. Iedere tiener (voortgezet onderwijs of hoger) is welkom!
– Lees hier verder

MEDITATIEF MOMENT
Door: Lia Udo

Ik roep tot U met heel mijn hart…. (Psalm 119)
In ons mensen klopt een tweede hart, ons geestelijk hart. Dat hart is net zozeer van levensbelang als dat hart van vlees en bloed. Als deze geestelijke hartspier het begeeft, dan zijn wij onze menselijkheid kwijt. Een woord als hartelijk kun je als een bloedgroep zien.

Lees de volledige versie in (de digitale versie van) het kerkblad.

Het kerkblad steunen

Wilt u ons kerkblad steunen middels een gift? Uw steun is van harte welkom. U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 o.v.v. het kerkblad.

Het kerkblad per post ontvangen

Ontvangt u het kerkblad liever per post? Voor een postabonnement (minimaal € 18,00 voor verpakkings- en verzendkosten) kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de heer T. de Haan, De Wielstraat 11, 4112 JT Beusichem, met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.