• Kerkkoor op zoek naar mannen

Ons kerkkoor Jubilate Deo is een hecht koor en we zijn meelevend met elkaar. Het is voor het koor belangrijk om het geestelijk lied te later horen. Door het hele seizoen heeft het koor optredens in de regio. De repetitieavonden zijn leuk, maar er moet ook gestudeerd worden. Na een druk jaar met verschillende optredens houden we een stop tot 27 augustus 2019.

Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. Het zou heel mooi zijn, en dat is al langere tijd onze wens, als er verhoudingsgewijs meer mannen bij komen.

Als jij of u van zingen houdt, kom dan 27 augustus om 20.00 uur naar de kerk van Zoelmond op de eerste repetitie.

Meer informatie? Neem contact op met Gerrit de Leeuw
via 0345-501 540 of via mail of natuurlijk persoonlijk