25 jaar Kerkkoor Jubilate Deo

In 1990 is het koor opgericht onder de naam ‘Hervormd Kerkkoor Beusichem-Zoelmond’. Nadat de kerkelijke gemeente zich aansloot bij de Protestantse Kerk in Nederland is de naam van het koor gewijzigd en aangevuld met ‘Jubilate Deo’.

Het is een gemengd koor met 30 actieve leden. Het geestelijk liederenrepertoire is veelzijdig, het meest in het Nederlands, maar daarnaast ook liederen in het Duits, Engels en Latijns. Het koor verleent medewerking aan kerkdiensten en verzorgt zangavonden in verzorgingshuizen in de omgeving. Uitbreiding van het ledental wordt zeer op prijs gesteld, vooral bij de tenoren en bassen. Iedere donderdagavond om 20.00 uur is er repetitie in de kerk van Zoelmond, met uitzondering van de vakantieperiode van half juni tot half augustus.

Kom eens poolshoogte nemen op onze gezellige kooravond.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de voorzitter Gerrit de Leeuw.
Telefoon: 0345-501540 of klik hier om een e-mail te sturen.