PG Beusichem-Zoelmond – Live

Kerkdienst zondag 29 januari 2022

We zijn om 09.55 uur live. Om 10.00 uur begint de kerstdienst. Klik op de afspeelknop in het videovenster of indien nodig op Bekijken op YouTube. Lees ook de toelichting en de collecte onder het videovenster. Goede dienst gewenst!


Liturgie en collecten

Voorganger: ds. L.J. van Lingen
Organist: J. Kwakkel

• Welkom & mededelingen

• Lied: NLB 150a: 1, 2 Geprezen zij God
Stilte, bemoediging en groet

• Lied van verootmoediging: NLB 400: 1, 2, 3
  Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
• Genadeverkondiging & Wil van God

• Kinderlied en kindermoment

• Gebed om de Geest

• Lezing: Exodus 18: 13-24
• Lied: NLB 934 Ik ben

• Lezing: Matteüs 9:35-10:8
• Lied: NLB 362:2
  Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

• Verkondiging

• Lied: NLB 971 Zing een nieuw lied
  voor God de Here

• Collecten

• Onderwijzing & Instellingswoorden

• Gebeden
• Lied:
NLB 385 De tafel van samen

• Uitnodiging & Communie

• Dankgebed
• Lied:
NLB 378 Sterk, Heer,
  de handen tot uw dienst

• Zegen en NLB 415:3


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25
t.n.v. Diaconie
PG Beusichem-Zoelmond
2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93
t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer
PG Beusichem-Zoelmond

 

Extra collecte: Wycliffe Bijbelvertaling Nederland

Een nieuw collectedoel dit jaar is Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Net als het Bijbelgenootschap is het doel van deze organisatie om overal op de wereld de Bijbel te verspreiden. Wycliff zorgt er echter voor dat de Bijbel ook in streektaal wordt vertaald.

Dick Kroneman: “In Papoea, Indonesië worden 275 talen gesproken. Het Nieuwe Testament is tot nu toe in zo’n vijftig talen beschikbaar en het Oude Testament is vertaald in slechts zeven talen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.”

Dertig jaar lang heeft men gewerkt aan een complete Indonesische Bijbel. Inmiddels is Una Bijbel realiteit geworden en kunnen duizenden Indonesiërs het Woord van God lezen.

Helpt u mee aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken
tot discipelen van Jezus Christus te maken?

U kunt uw gift geven bij de extra collecte tijdens de dienst of overmaken
op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond
o.v.v. ‘Wycliffe’ of ‘Extra collecte 29 januari’.