PG Beusichem-Zoelmond – Live

Terugkijken:
Openlucht dienst 2021

Gehouden op zondag 5 september jl.
Kijk de dienst terug. Klik hier
Foto’s door Anniek Thomassen. Klik hier

Geef je nu op:
Alpha-Cursus

Je kunt nog steeds kennismaken/meedoen.
Lees verder


 

Kerkdienst zondag 19 september 2021

We zijn om 09.55 uur live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster.
Goede dienst gewenst!


 

Liturgie en collecten

Voorganger: Ds. L.J. van Lingen

• Welkom en mededelingen

• Zingen: Psalm 42: 1, 6, 7
• Stilte, bemoediging en groet
• Zingen: Hemelhoog 287
• Gebed om de Geest

• Kindermoment + Kinderlied

• Lezing: Marcus 6:45-52 en Jesaja 43: 1-7
• Zingen: NLB 917

• Preek

Organist: Dhr. J. Kwakkel

• Zingen: NLB 340b
• Collecten (incl. HA-collecte)
• Onderwijzing
• Lied: NLB 405: 2, 4 (en tafel gereedmaken)
• Gebed
• Nodiging + Uitdelen + woorden

• Zingen: LB 23b 1, 4, 5

• Dankgebed
• Slotlied: Psalm 77: 6

• Zegen met lied: 415: 3


 
1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v.
Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Hospice Tiel

Zorg in de laatste levensfase. Juist op zo’n kwetsbaar moment is het belangrijk dat iemand de beste zorg krijgt. Hospice Tiel biedt persoonlijke aandacht, gericht op kwaliteit van leven en waardig sterven.

In een vertrouwde, warme omgeving probeert het specialistisch team het de patiënt het zo comfortabel mogelijk te maken. Het team bestaat uit speciaal geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden, een coördinerend arts, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger. Daarnaast zijn er vrijwilligers die de patiënten individuele aandacht geven en kleine activiteiten met hen kunnen ondernemen. Juist deze extra aandacht en activiteiten worden vaak niet vergoed door de zorgverzekering. Uw steun is waardevol.

Extra collecte: NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v.
Diaconie PG Beusichem-Zoelmond o.v.v. Hospice Tiel