PG Beusichem-Zoelmond – Live

 

Kerkdienst zondag 20 juni 2021

We zijn om 09.55 uur live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster.
Goede dienst gewenst!


 

Voorganger:
Ds. L.J. van Lingen

Welkom & Mededelingen

Lied: Psalm 146 Medley
Stilte, bemoediging en groet

Lied: Hemelhoog 602
Gebod van God

Lied: Hemelhoog 709
Kindermoment & Kinderlied

Gebed
Lezing

Organist:
Jaap Kwakkel

Lied: Psalm 49: 3, 5

Preek
Muzikaal intermezzo

Lied: Hemelhoog 712

Gebeden
Lied: NLB 718

Zegen
Collecten


 

Collecten

1e collecte: Diaconie; als EXTRA COLLECTE voor Samen in actie tegen corona!
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Onderhoud orgels
Onze monumentale orgels ondersteunen onze kerkdiensten al vele jaren.
Vorig jaar hebben we gemerkt hoe belangrijk het orgel is. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. In Zoelmond moesten we ons toch een tijdje behelpen met een noodorgel.

Het onderhoud van het orgel is dan ook zeer belangrijk. Gedeeltelijk wordt dit gedaan door vrijwilligers maar het echte werk wordt door professionals gedaan. Om die en de benodigde materialen te betalen houden we regelmatig een collecte.

We kijken uit naar uw gift. Vermeld er dan bij dat het is voor
het ‘Onderhoud orgels’ of ‘Extra collecte 20 juni’.

NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond