PG Beusichem-Zoelmond – Live

Terugblik:
Openluchtdienst 30 augustus 2020
Lees verder

Meld je nu aan:
2e Alpha Cursus 2020!
Lees verder

Terugblik:
TV en radio uitzending Zomer in Gelderland – Beusichem 10 augustus
Lees verder

Terugblik:
Kerkdienst
20 september


Kerkdienst zondag 27 september 2020

Ieder zondag zijn we om 09.55 uur zijn we live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster. Onder de video vindt u de liturgie en collectes van deze week. Goede dienst gewenst.


U kunt de meeste liederen thuis meezingen vanuit uw eigen Liedboek.

Als u thuis de dienst meemaakt, kunt u voortaan meezingen of -lezen met dit Liedboek in de hand. Mocht u dit liedboek niet in bezit hebben, dan willen we u graag helpen bij de aanschaf daarvan.

U kunt het Liedboek zelf online bestellen (via de dichtstbijzijnde boekhandel)

Voorganger: dhr. P. Mosterd

Welkom & Mededelingen

Lied: Psalm 84 vers 1 Hoe lief’lijk…
Stil gebed

Votum en groet
Lied: 904: 1 en 3 Beveel gerust…

Geloofsbelijdenis
Lied: 704: 3 Lof, eer…

Kindermoment
Kinderlied

organist: Willem van der Til

Lezing: Romeinen 8 : 31-39
Lied: 1010: 2 en 4 Geef vrede…

Verkondiging
Lied: 913: 1 en 2 Wat de…

Gebed en voorbeden
Lied: 413: 1, 2 en 3 Grote God…

Zegen
Lied: 415: 3 Amen, amen…

Collecten bij de uitgang


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Onderhoud Pastorie;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Nu we weer de mogelijkheid hebben om samen te komen, moeten we nog steeds rekening houden met de 1.5 meter afstand en kunnen we tijdens de diensten geen collecte houden. Daarom staan er net voor de uitgang drie schalen klaar, waar u uw giften in kunt doen. Bij elke schaal staat aangegeven voor welk doel deze bestemd is.

Ook kunt u uw giften naar ons overmaken op de hieronder vermeld staande rekeningnummers o.v.v. ‘1e collecte diaconie’, ‘2e collecte kerk’ en ‘Extra collecte + de datum van de betreffende zondag’.

Tip! U kunt er eventueel een automatische overschrijving van maken.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.