PG Beusichem-Zoelmond – Live

 

Kerkdienst zondag 24 januari 2021

We zijn om 09.55 uur live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster. Goede dienst gewenst!


Voorganger: Ds. L.J. van Lingen

• Welkom & Mededelingen
• Stilte, bemoediging & groet,

• Lied: NLB 136: 8, 12, 1 Loof de Heer
• Kyriegebed

• Lied: You raise me up (NL versie)
• Gebed
• Lezing: Exodus 18: 1-12 en Jakobus 5: 13-20

• Preek
• Orgelmeditatie

Organist: Dhr. J. Kwakkel

• Inleiding / Tafelgebed
• Lied: NLB 409 Lam van God
• Lied: NLB 400 Voordat ik kan ontvangen
  brood en wijn
• Breken, ontvangen, eten en drinken

• Dankgebed
• Lied: NLB 793 Bron van liefde, licht en leven   (Melodie: vreugde, vreugde, louter vreugde)

• Zegen
• Collecten


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Avondmaal collecte: Roosevelthuis Doorn;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

Roosevelthuis Doorn
Op landgoed Hydepark in Doorn staat het prachtige nieuwe Roosevelthuis. Middenin de bossen staat een gebouw met 42 luxe kamers. Al jaren biedt het Roosevelthuis mensen met lichamelijke beperkingen of ziekte een diaconale vakantieweek aan.
Helaas is het door Corona nu niet mogelijk deze vakanties te organiseren. Het gaat in veel gevallen om kwetsbare ouderen waarbij men onmogelijk alle regelgeving kan nakomen.
Wanneer de vakanties weer door kunnen gaan zullen er ook zeker weer mensen uit onze gemeente aan deelnemen.

We kijken uit naar uw bijdrage. Vermeld er dan bij dat het is voor
het ‘Roosevelthuis Doorn’ of ‘Extra collecte 24 januari’.