PG Beusichem-Zoelmond – Live

Kerkdienst 16 juni 2024 doopdienst

We zijn om 09.55 uur live. Om 10.00 uur begint de dienst. Klik op de afspeelknop in het videovenster of indien nodig op Bekijken op YouTube. Lees ook de toelichting en de collecte onder het videovenster. Goede dienst gewenst!


Liturgie en collecten

Voorganger: ds. L.J. van Lingen
Muziek: Jaap en Tjitske Kwakkel

• Welkom en Mededelingen

• Aanvangslied: NLB 100 Juich Gode toe,
  bazuin en zing
• Glorialied: NLB 885 Groot is uw trouw, o Heer
• Gebed opening woord

• Kinderlied: Kind wij dragen je op handen uit
  Geroepen om te zingen, lied 80

• Lezen: Ps 91 en Matt 3:13-16
• Lied: NLB 347 Here Jezus, wij zijn nu

• Verkondiging

• Dopen
• Lied:
NLB 363 Dat ’s Heeren zegen op u daal
• Lied: NLB 675 Geest van hierboven

• Gebeden en collecten
• Slotlied:
NLB 416 Ga met God en
  Hij zal met je zijn

• Zegen en NLB 415:3


Collecten

1e collecte: Diaconie; NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk; NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond
 

Extra collecte: SeeYou Foundation

In augustus 2023 bezochten Rianne en Gert-Jan Segers samen met mede-ambassadeur Jurjen van Houwelingen projecten van SeeYou in Rwanda. Een reis die veel indruk op hen maakte. Rianne: ‘Ik heb iets gezien en gehoord van de zwaarte van het leven voor mensen met een beperking. Ze moeten zoveel harder strijden voor een plek in de samenleving dan mensen hier. En tegelijkertijd heb ik ook plekken van hoop gezien waar ze echt weer volwaardige mensen konden worden.’

De SeeYou Foundation zet zich in voor mensen met een beperking (visuele). Ze helpen hen met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie.

Steunt u de SeeYou Foundation?
Geef tijdens de extra collecte in de dienst of maak uw gift over op bankrekening
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond o.v.v.
‘SeeYou Foundation’ of ‘Extra collecte 16 juni’.

Dank u wel!