PG Beusichem-Zoelmond – Live

Live-stream tijdens de crisis coronavirus
In de komende weken zullen onze kerkdiensten online live uitgezonden worden. In de meeste diensten zal voorgegaan worden door onze eigen predikant Leendert Jan van Lingen.
Zodra de dienst is afgelopen, kunt u de betreffende dienst blijven terugkijken totdat de live-uitzending van de volgende dienst begint. Kijkt u mee?

De live-stream wordt mede mogelijk gemaakt door:
SLR Theater- en Presentatietechniek.


Kerkdienst zondag 24 mei 2020

Ieder zondag zijn we om 09.55 uur zijn we live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster. Onder de video vindt u de liturgie en collectes van deze week. Goede dienst gewenst.

Liturgie zondag 24 mei

Welkom:
door ouderling van dienst

Lied: Wij knielen voor uw zetel neer (oude liedboek 231:
Gezang 231: 1, 2, 3 / Hemelhoog 220) ​

Groet

Geloofsbelijdenis

Lied: NLB 663 Al heeft hij ons verlaten ​

Gebed

Kindermoment: Psalm 23
Kinderlied: De Heer is mijn herder; Oke4kids Marcel Zimmer

Liturgie vervolg

Lezing: Johannes 17

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: Nabij Gods hoog verheven troon (Hemelhoog 358: 1, 3 / Opwekking 546)

Gebeden

Collecten (zie onder voor de doelen van vandaag)

Lied: NLB 418 God, schenk ons de kracht ​

Zegen

Gezongen Amen


Collecten

1e collecte: Diaconie
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Voedselbank Tiel
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond