PG Beusichem-Zoelmond – Live

Kerkdienst 18 februari 2024

We zijn om 09.55 uur live. Om 10.00 uur begint de dienst. Klik op de afspeelknop in het videovenster of indien nodig op Bekijken op YouTube. Lees ook de toelichting en de collecte onder het videovenster. Goede dienst gewenst!


Liturgie en collecten

Voorganger: mevr. E. Raatgever
Organist: P. van de Wege

• Welkom en Mededelingen

• Aanvangslied: NLB 536
• Stilte, Votum en Groet

• Lied: NLB 27:1, 4 en 7

• Kyrië-lied: NLB 281: 1, 2, 4
• Gloria-lied: NLB 281: 8, 10

• Gebed voor opening Woord

• Kinderlied en kindermoment

• Lezing OT: Ps 139: 1-3 en 23-24
• Lied: NLB 139: 1,14

• Lezing: Mattheüs 16: 16-23
• Lied: NLB 313: 1, 2 en 3

• Verkondiging
• Zingen:
NLB315: 1, 2

• Gebeden en collecten

• Slotlied: NLB 858
• Zegen en NLB 415:3


Collecten

1e collecte: Diaconie; NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk; NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: De Zondagsschool

Het is belangrijk om een sterke basis mee te geven waarop kinderen hun verdere geloofsleven kunnen bouwen. De zondagsschool werkt hier elke zondag aan, maar ook bij knutselochtenden en projecten rondom feestdagen, zoals nu de 40 dagentijd en Pasen. We schaffen materiaal aan om creatief en inhoudelijk sterk aan het geloof te bouwen, voor een toekomstige generatie kerkgangers.

Ook gaat een deel van de collecte naar het goede doel waar de kinderen jaarlijkse voor sparen. Dit jaar is dat KNGF Geleidehond. Deze stichting helpt mensen met een beperking om hun wereld te vergroten en zelfstandigheid te behouden, met inzet van professioneel getrainde hulphonden. Een hulphond
maakt de stap naar buiten kleiner, zodat het sociale leven groter wordt.

Helpt u ons mee?
U kunt uw gift geven tijdens de extra collecte tijdens de dienst of maak uw collecte over
op NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer Prot. Gemeente Beusichem-Zoelmond
onder vermelding van ‘Zondagsschool’ of ‘extra collecte 18 februari’