PG Beusichem-Zoelmond – Live

 

Kerkdienst zondag 18 april 2021

We zijn om 09.55 uur live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster.
Goede dienst gewenst!


Voorganger: Ds. L.J. van Lingen

Welkom & Mededelingen

Loflied: Psalm 118: 6
Bemoediging en groet

Lied: Psalm 118: 7
Bidden voor de wereld

Lied: NLB 286
Inleiding & Stelling

Gebed
Kinderlied: Als je gelooft in de Here Jezus (canon)

Organist: dhr J. Kwakkel

Verhaal & Stelling
Lezing: Prediker 11: 1-4

Gedicht en lezingen:
Hebreeën 11: 9-10 en Markus 9

Preek: Wat is geloven?
Lied: Mijn Redder

Gebeden
Lied: Door het geloof

Zegen
Collecten


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Zonnebloem
Eenzaamheid zou in een wereld vol met mensen niet mogen bestaan. God heeft ons niet geschapen om alleen te zijn. We mogen voor onze naaste zorgen. Bijvoorbeeld door voor mensen te zorgen die door een lichamelijke beperking weinig het huis uit kunnen of durven.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ouderen en mensen met een handicap. Ze maken hun leven net iets zonniger met behulp van vele vrijwilligers.
Ook in Beusichem/Zoelmond is een afdeling van de Zonnebloem. Er worden bezoekjes aan ouderen gebracht en leuke bijeenkomsten en reisjes georganiseerd.

Wilt u bijdragen?
Maak uw collecte over op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond o.v.v. ‘Extra collecte 18 april’ of ‘Zonnebloem’.

Alvast dank voor uw steun!