PG Beusichem-Zoelmond – Live

 

Eredienst zondag 24 oktober 2021

We zijn om 09.55 uur live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster.
Goede dienst gewenst!


 

Liturgie en collecten

Voorganger: Dhr. P. Mostert – H.I. Ambacht

• Welkom en mededelingen

• Samenzang: Psalm 84:1

• Stil gebed
• Votum en groet

• Samenzang: Lied 705:1 en 4
• Geloofsbelijdenis

• Samenzang: Lied 939
• Gebed

• Ivm het versieren van dozen
  actie schoenmaatje
  deze week geen kindermoment

Organist: Jeroen van Kleef

• Lezing: Filippenzen 2: 5-11
• Samenzang: Lied 1010:1 en 2

• Verkondiging

• Samenzang: Lied 412:4, 5 en 6

• Gebeden

• Collecte

• Samenzang: Lied 769:1, 3 en 6
• Zegen met lied: 415:3


 
1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v.
Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Eredienst

Deze zondag staat als extra collecte ingeroosterd inzameling voor de kosten van het in stand houden van de erediensten. Denk daarbij aan kosten voor verlichting, geluid, verwarmen, liedboeken, Bijbels, weekbrieven, maar ook onkosten voor organisten en gastvoorgangers.
We vragen u uw bijdrage voor de kosten om de erediensten door te kunnen laten gaan. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Extra collecte: NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond