PG Beusichem-Zoelmond – Live

Kerkdienst 28 mei 2023

We zijn om 09.55 uur live. Om 10.00 uur begint de dienst. Klik op de afspeelknop in het videovenster of indien nodig op Bekijken op YouTube. Lees ook de toelichting en de collecte onder het videovenster. Goede dienst gewenst!


Liturgie en collecten

Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
Organist: J. Kwakkel

• Welkom en Mededelingen
• Intochtslied: NLB 680 Kom, heilige Geest,
  Gij vogel Gods

• Stilte, bemoediging en groet

• Lied: NLB 674 O God die op het pinksterfeest

• Kriegebed met acclamaties
• Glorialied:
NLB 302 God in de hoog
  alleen zij eer

• Gebed

• Kindermoment en Kinderlied

• Lezing 1: Johannes 3:1-13
• Lied: NLB 653 U kennen en tot U leven

• Lezing 2: Handelingen 2: 1-13
• Lied: NLB 675 Geest van boven

• Verkondiging

• Lied: NLB 886 Abba Vader

• Gebeden en collecten
Het koor zingt enkele liederen

• Slotlied: NLB 687 Wij leven van de wind
• Zegen en NLB 415:3


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25
t.n.v. Diaconie
PG Beusichem-Zoelmond
2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93
t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer
PG Beusichem-Zoelmond

 

Extra collecte: Tienerkamp 2-4 juni!

Op 2 juni vertrekken we met een groep van 14 tieners naar Vorstenbosch.
Dit weekend staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Wie is God en wie is Jezus? Wie ben ik?

Dit zijn onderwerpen waar we met de tieners over gaan nadenken en waar we wat dieper op in zullen gaan. Een mooi programma naast overdenkingen tijd voor gezelligheid en ontspanning.
We kijken er naar uit!

We willen u en jou vragen om bij te dragen aan deze collecte.

Alle steun is zeer welkom!
U kunt uw gift geven in de dienst of overmaken op bankrekening
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond
o.v.v. ‘Extra collecte 28 mei’ of ‘Tienerkamp’.