PG Beusichem-Zoelmond – Live

 
Live-stream
Onze kerkdiensten worden online live uitgezonden. Zodra de dienst is afgelopen, kunt u de betreffende dienst blijven terugkijken totdat de live-uitzending van de volgende dienst begint. Kijkt u mee?

De live-stream wordt mede mogelijk gemaakt door:
SLR Theater- en Presentatietechniek.


 
Kerkdienst zondag 5 juli 2020

Voor het eerst in de kerk van Beusichem, ook dat mensen de dienst weer in de kerk bijwonen. Een nieuw tijdperk, best spannend. De stream kan minder optimaal zijn dan u gewend bent. Laat ons weten wat uw ervaring is. Uw reactie is welkom via mail.

Ieder zondag zijn we om 09.55 uur zijn we live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster. Onder de video vindt u de liturgie en collectes van deze week. Goede dienst gewenst.


Liturgie zondag 5 juli

Zie de weekbrief voor het liederen blad.

Orgelspel

Welkom & Mededelingen Stilte

Psalm 65 (gelezen en gespeeld)

Bemoediging en groet

Kyriegebed, telkens afgesloten door de gemeente (vet gedrukt)
…, zo bidden wij, zo roepen wij,
Heer, ontferm U!
…, zo bidden wij, zo roepen wij,
Christus, ontferm U!
…, zo bidden wij, zo roepen wij,
Heer, ontferm U!

Glorialied door kinderkoor:
Jezus is de Goede Herder

Gesprek kinderen

Liturgie vervolg

Overstap Marit Loois en Daan Zondag
Kinderlied: Ready Steady Go

Lezing: Handelingen 2: 43-47 en 27: 27-36

Lied door voorganger & zanger: NLB 25b Houd mij in leven

Preek: Ze loofden God en ston- den in de gunst bij het hele volk (Handelingen 2: 47)

Orgelmeditatie

Lied (koor): NLB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Gebeden

Lied (koor): NLB 968 De ware kerk des Heren

Zegen

Gesproken Amen Collecten bij de uitgang


 
Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Zondagsschool;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond