PG Beusichem-Zoelmond – Live

 
Trouwdienst Stefan & Mariëlle 22 oktober 2020. De dienst begint om 14.00 uur. Om 13.45 uur zijn we live. Klik op de knop hiernaast om de dienst te bekijken. Goede dienst gewenst.


 

Uitvaartdienst – 30 september 2020 om 13.30 uur

Op woensdag 23 september jl. is overleden Petronella Helena Braad – van der Perk.
Lees verder


 

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020

Ieder zondag zijn we om 09.55 uur zijn we live. Klik indien nodig op de afspeelknop in het videovenster. Onder de video vindt u de liturgie en collectes van deze week. Goede dienst gewenst.


Voorganger: Ds. Groeneveld

Welkom & Mededelingen

Orgelspel

Aanvangslied: Lied 314

Stil Gebed
Votum en Groet

Ps.92 : 2 en 5
Verootmoedigingsgebed
Ps.25 :3
• Woord van bemoediging/
apost.vermaan
Rom.13 : 8 ev
Ps.25 :6

Organist: Piet van der Steen

• Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met de kinderen

• Schriftlezing: Deut. 32 : 1-12 (NBG)
Lied 868: 2 en 4
• Verkondiging
Lied 909: 1 en 3

• Dankgebed-voorbede-stil gebed Onze Vader
Lied 416: 1-2-3

Zegen
Lied: 415: 3 Amen, amen…

Collecten bij de uitgang


Collecten

1e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Betuwse Jeugdkampen;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

Al meer dan 60 jaar worden ze georganiseerd. De Betuwse Jeugdkampen. Helaas moest het dit jaar worden afgelast vanwege Corona.

Vele jongeren (en ouderen) uit de regio hebben in het verleden genoten van een week vakantie ineen mooi bosgebied. Dagelijks was er een programma met sport, spel en verdieping. Vaak afgesloten met een kampvuur. Iedereen genoot van het samenzijn en de mooie verhalen. Velen kijken na afloop al weer uit naar het volgende jaar.

Om dit alles mogelijk te maken is geld nodig. Het sport- en spelmateriaal wordt intensief gebruikt en moet dus regelmatig vervangen worden. Jaarlijks genieten 250 á 300 kinderen van een leerzame en gezellige vakantieweek. Laten we hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.

Graag uw bijdrage.