Moment van bezinning, rust en gebed

Op woensdagavond 3 oktober houden we in de kerk van Beusichem weer een moment van bezinning, rust en gebed.

Er is een korte meditatie, wat muziek, gelegenheid om voorbede te vragen of een kaarsje op te steken, waarna we met elkaar bidden voor de wereld, voor de gemeente en voor de mensen om ons heen.

Het gebedsmoment dat een half uur duurt, zal geleid worden door ouderling Clarinda van Lunteren.
De kerk is open vanaf 18.45 uur (ingang achterzijde) en we beginnen om 19.00 uur.