Kerkblad april 2018

20 maart 2018
Hij is er! Het kerkblad van april. Vanaf zondag 25 maart in de kerken van Beusichem en Zoelmond. U leest onder andere over de gemeenteavond van 16 april a.s., van de pannenkoekenactie op 7 april a.s. en van de Jeugddienst op 15 april a.s. Neem ‘m mee of bekijk de digitale versie ...  


Uitnodiging cursus ‘Pastoraat: van hart tot hart’

17 maart 2018
Hebt u dat nou ook? Dat je bij het woord pastoraat denkt: 'dat is niets voor mij, dat is voor de dominee of voor het pastoraal team'. Maar: 'waarom is dat niets voor u, voor jou?' en 'wat betekent pastoraat voor u, voor jou?' Pastoraat is misschien wel het kostbaarste wat de ...  


Creatieve avond ZWO

8 maart 2018
De creatieve avond van de ZWO is woensdag 21 maart om half 8 in de kerk van Beusichem. We gaan een paas/voorjaarsstukje maken. De kosten zijn € 10,00. Deze zijn bestemd voor ons nieuwe project, de Betuwse Jeugdkampen. Neemt u een mesje en een snoeischaar mee? Achterin de kerk staat een voorbeeld met daarbij ...  


Moment van bezinning, rust en gebed

4 maart 2018
Op woensdagavond 7 maart houden we in de kerk van Beusichem weer een moment van bezinning, rust en gebed. Er is gelegenheid om voorbede te vragen, waarna we met elkaar bidden voor de wereld, de gemeente en voor de mensen om ons heen. Het gebedsmoment dat een half uur duurt, zal ...  


Kerkblad maart 2018

26 februari 2018
Hij is er! Het kerkblad van maart. Vanaf zondag 25 februari in de kerken van Beusichem en Zoelmond. U leest onder andere over de de pannenkoeken-actie van 7 april a.s., van de redactiewissel en nieuw aanleveradres Kerkblad en van de Jeugddienst op 15 april a.s. Neem ‘m mee of bekijk de digitale ...