Jongerendienst in Buren

1 maart 2014
In het najaar van 2013 zijn een aantal uit onze gemeente naar de Jongerendienst in Buren geweest. Deze dienst is toen als erg leuk en nuttig ervaren. Op 9 maart a.s. is er opnieuw een jeugddienst. De dienst begint om 15.30 uur in de Kerk te Buren aan de Markt 4. ...  


Jaarlijkse feestmarkt

1 maart 2014
De meeste mensen weten dat wel, maar misschien zijn er toch mensen die denken, de feestmarkt, wat is dat eigenlijk? De feestmarkt wordt ieder jaar op de derde zaterdag in mei gehouden. De voorbereidingen voor de Feestmarkt van dit jaar (17 mei 2014) zijn al volop aan de gang. Het meeste ...  


Nieuwe gesprekskring

1 maart 2014
Net als vorig jaar zou ik in de veertigdagentijd graag tot een kortdurende gesprekskring willen komen. Een jaar geleden lazen we het boek ‘Doelgericht leven’, nu ben ik van plan om met elkaar het boek ‘koninklijk karakter’ van Tom Yeakley te gaan lezen. Hopelijk zal dit boek een goede methode ...  


Kerkblad maart

22 februari 2014
Hij is er! Het kerkblad van maart. Vanaf zondag 23 februari in de kerken van Beusichem en Zoelmond. U leest onder andere over actie rondom de Feestmarkt, een bijzonder Meditatief moment en de actuele Activiteitenkalender. Neem 'm mee of bekijk de digitale versie via deze website. klik hier om verder ...  


Actie: inzamelen van oude mobiele telefoons!

30 januari 2014
De hulp die de stichting aan Hanukkah biedt, is er op gericht de kinderen onderdak, medische zorg en onderwijs te bieden. Op termijn willen we dat de kinderen, wanneer zij Hanukkah verlaten, een vak hebben geleerd, waardoor ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De intentie van de stichting is de ...