• Onderhoud kerk Zoelmond

Bij het passeren van de kerk in Zoelmond kan het zomaar gebeuren dat u een grote hoogwerker zag staan of dat er een paar vakmensen bezig waren. Misschien vraagt u zich af wat er staat te gebeuren.

Tijdens de langdurig droge periode in de zomer van 2018 is de grondwaterstand zodanig gezakt dat door ongelijke zetting scheurvorming optrad in de muren van de kerk. De kerk is toen een korte tijd gesloten geweest vanwege valgevaar van brokstukken aan de binnenzijde.

Daar is toen redelijk snel aan gewerkt om de muren te repareren, waardoor de kerk weer veilig te gebruiken was. De wapening aan de buitenzijden is eind vorig jaar aangebracht. Daar was geen acuut gevaar en zo konden we eerst een goed beeld krijgen van de kosten.

Voor deze kosten is subsidie gevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en dat is ook toegezegd. Een logische voorwaarde is dat we dan wel tot uitvoering over moeten gaan. Dat is ook onze wens, want we willen het gebouw graag in goede staat behouden en we zijn als eigenaar ook verplicht om het gebouw in goede staat te houden en over te dragen aan volgende generaties. Naast de toegekende subsidie blijft er nog een behoorlijke kostenpost over voor ons zelf.

Hoe ziet de planning eruit?
Nu is het moment daar om het stucwerk aan te pakken. Dit stond al op de planning, los van de scheurvorming door droogte. Na reparatie van het stucwerk zal het schilderwerk worden uitgevoerd.

Eerste reparatie, aan het bovenste deel, is inmiddels uitgevoerd. In week 25 zal het overige stucwerk worden gerepareerd. In week 26 wordt gestart met schilderwerk.

Wilt u ons steunen? Dan is uw bijdrage altijd welkom. en kan via NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond o.v.v. onderhoud Kerk Zoelmond.