• Openlucht kerkdienst


Voorganger: Ds. Leendert Jan van Lingen
Wanneer: Zondag 30 augustus om 10.00 uur

Wat?
Openlucht kerkdienst, georganiseerd door Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond.
Dit betekent dat de reguliere kerkdienst van 10.00 uur niet IN, maar BUITEN de kerk zal plaatsvinden, nl. rondom de muziektent. U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

In vroeger tijden werd een dienst als deze ook wel een hagenpreek genoemd.
We willen met deze dienst meer zichtbaar maken wat zich op zondagochtend in het kerkgebouw afspeelt. Er zal gebeden en gezongen worden, en natuurlijk gepreekt.

Waar?
Markt Beusichem. Ook de kinderen kunnen de dienst bijwonen. Voor de kleinsten is er oppas in de kerk. Er wordt na afloop van de dienst gratis koffie en thee geschonken.

Ook Online
Komt u liever niet naar het plein. De dienst is ook online te volgen of terug te kijken.
kerkbeusichemzoelmond.nl/live

Steunt u mee?
Er staat een collectebus voor de ramp in Beiroet. Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond, o.v.v. ramp Beiroet. De diaconie heeft toegezegd de opbrengst van deze collecte te verdubbelen.

Voor uw en onze veiligheid
I.v.m. corona treffen we maatregelen binnen het beleid van het RIVM.

Verkorte huisregels

• Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook huisgenoten;
• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gehouden te worden;
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
• Volg de aangewezen looproutes;
• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren;
• Gebruik desinfecterend middel noodzakelijk bij het betreden van het plein;
• Een plek wordt toegewezen;
• Volg instructies ook bij verlaten van het plein om passeren/opstopping te vermijden;
• Ook bij napraten bij koffie en thee dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Lees het gebruiksplan van onze kerk in Beusichem.

Terugblik
Een impressie van de dienst ziet u hier.