• Predikantenfonds, daarom!

Het in stand houden van de predikantplaats, het in ons midden hebben en houden van een predikant met aanstelling voor tenminste 80% , vinden wij belangrijk voor het voortbestaan van onze gemeente.

Landelijk, maar ook in onze gemeente dreigt er een teruggang van inkomsten. Dit terwijl de kosten stijgen. Om de teruggang van inkomsten op te vangen hebben wij het Fonds Instandhouding Predikantsplaats opgericht.

Aan het einde van het jaar overwegen mensen nogal eens om een gift te bestemmen voor een goed en nuttig doel. Dat is mooi! Graag willen we u attenderen op de mogelijkheid om dit jaar uw gift te bestemmen aan dit Predikantfonds. Daarmee draagt u bij aan een goed doel en aan het kunnen functioneren van een predikant in onze dorpen, welke een steeds bredere rol vervult in de gemeenschap.

Alvast hartelijk dank aan allen
die hieraan bijdragen.