Kerkdiensten

Welkom! Onze kerkdiensten zijn een van de kernactiviteiten van onze gemeente. Daarom willen we graag dat de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen zich welkom mag voelen. Voor uitgebreide informatie klikt u hier.

U vindt de kerk in Beusichem aan de Markt en in Zoelmond aan het Plein.

Er is oppas en zondagsschool daar waar de dienst gehouden wordt. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk.
Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.

Voor meer informatie over de zondagsschool klikt u hier.

Beusichem

Zondag 4 augustus om 10.00 uur
• Voorganger: Ds. D. de Jong - Oss
• Organist: W. van der Til
• G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor ons Kerkkoor Jubilate Deo

Beusichem

Zondag 11 augustus om 10.00 uur
• Voorganger: Dhr. R. Verkaik - H.-Giessendam
• Organist: J. Koedoot 
• Koster: B. van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor KIA-Zomerzending

Zoelmond

Zondag 18 augustus om 10.00 uur
• Voorganger: Dhr. N. van Splunter - Rotterdam
• Organist: J. Goedbloed
• Koster: E. van Driel
Extra collecte is bestemd voor Mano á mano

Beusichem

Zondag 25 augustus om 10.00 uur
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken
• Voorganger: Ds. S. Jumelet - Zaltbommel
• Organist: J. Koedoot  • Koster: P. v/d Woerd
Extra collecte is bestemd voor Predikantenfonds

Zoelmond

Let op! Deze Dienst is verplaatst naar Zoelmond

Zondag 1 september om 10.00 uur – Gezinsdienst (kinderen)
Afsluiting Kids met elkaar… op zoek!

• Voorganger: Ds. L.J. van Lingen
• Organist: J. Koedoot  • E. van Driel
Extra collecte is bestemd voor Hospice Tiel